De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Aanpassingen verkeer rond basisschool De Mandt

De gemeente heeft een plan gemaakt om de verkeerskundige situatie rondom basisschool De Mandt en in de Burgemeester Verdaasdonkstraat te verbeteren en veiliger te maken.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 17 april jl. over het plan woningcorporatie Alwel voor 25 sociale huurwoningen aan de Kriekenstraat uitten veel mensen hun zorgen over de bestaande situatie omtrent het halen en brengen van schoolkinderen. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast voor de omgeving. Daarnaast komen bij de gemeente veel klachten binnen over te hard rijden op het nog tijdelijk ingerichte deel van de Burgemeester Verdaasdonkstraat. De gemeente neemt deze klachten serieus en heeft budget vrijgemaakt om de verkeerskundige situatie te verbeteren.

Ontwerp bekijken en reageren

In de bijlage bekijk en lees je alle aanpassingen. Tot en met 26 september 2023 kon je een reactie geven op de plannen.

Inloopavond op 12 september

Op dinsdag 12 september van 19.00 tot 21.00 uur was er aanvullend een inloopavond in ’t Web (Zuringveld 1) waar je in de gelegenheid bent om met medewerkers van de gemeente de aanpassingen op een informele manier te bespreken.

Definitief Ontwerp Bouverijen

Er is ook een definitief ontwerp gemaakt voor de hele wijk Bouverijen. Dit is de situatie na oplevering van alle woningen. In de bijlage bekijk je dit Definitief Ontwerp (DO). Dit ontwerp dient als achtergrond informatie, je kunt hier niet op reageren. Je ziet bijvoorbeeld waar de toekomstige parkeervakken, drempels en plateaus zijn.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen