Zou jij minimaal €2 betalen voor een literair café in Belcrum?

Louis Londen, van 02-11-2018

Stemmen kon tot en 23 november 2018

Louis en Anneke houden sinds november 2017 iedere maand het literair café 'De Groene Fee' in de wijk Belcrum. Bezoekers worden getrakteerd op voordrachten, lezingen, performances en muziek. 

Het stemmen op het plan heeft niet geleid tot een vaste bijdrage. Tijdens een Open Podium  zijn uit gesprekken met bewoners van de Haagse Beemden en met experts van de gemeente suggesties gekomen waar de indieners mee verder gaan. 

Er waren ook tips om verder te kijken naar sponsoring door de Rabobank, bezoekers te vragen om een bijdrage te geven op basis van wat men de voordrachten waard vind en om te kijken naar een alternatieve locatie waar je eigen drank zou kunnen verkopen. Dat levert ook weer inkomsten op voor De Groene Fee.

Toegang tot het literair café is nog steeds gratis. Bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage doen. Meer informatie over bijeenkomsten van De Groene Fee staat op de Facebookpagina van De Groene Fee.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen