Plan Acaciastraat en omgeving

Gemeente Breda 03-07-2018

Samen met de bewoners is er een definitief inrichtingsplan gemaakt.

Het definitieve inrichtingsplan kent nog steeds groene plekken en vooral een toevoeging van kleine bomen. De wijk krijgt een groenere uitstraling krijgen, waarbij het parkeren zo efficiënt mogelijk wordt opgelost. De verlichting handhaven we zoveel mogelijk op de huidige locaties (in het verlengde van de erfafscheiding van woningen). Voor de verkeersveiligheid zijn op  bochten paaltjes toegevoegd om het afsnijden van bochten door auto’s tegen te gaan. In de Lariksstraat is er een verkeersdrempel toegevoegd. Op de kruisingen zijn, daar waar zich verkeersplateau’s bevinden, paaltjes toegevoegd om ervoor te zorgen dat auto’s de bochten niet afsnijden over het trottoir.

Wat vooraf ging

  • Tot 15 juli: reageren op deze site reageren op het ontwerp voor de Acaciastraat en omgeving
  • Na 15 juli: op basis van reacties aanpassing plan
  • Van 11 tot 18 september reageren op het aangepaste plan
  • Na 18 september: op basis van reacties aanpassing plan
  • December 2018: definitief ontwerp
  • Realisatie van de plannen

Je kunt een tekening downloaden waar de aanpassingen van alle straten op staan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen