Toekomst Asterdplas

Werkgroep Haagse Beemden Begroot 28-11-2019

Wat zou jij het liefst zien gebeuren bij de Asterdplas? Stemmen op jouw favorieten kon tot en met 20 december 2019.

De wens om de recreatieplas Asterd weer aantrekkelijk te maken leefde onder bewoners van de Haagse Beemden al lang. Eind 2018 kreeg de gemeente daarom -als uitvloeisel van Breda Begroot- van de bewoners-werkgroep Asterdplas, de Visie Herinrichting Asterdplas. Sindsdien is deze Visie uitvoerig onderling besproken met Gemeente en een Stedenbouwkundig Bureau.

Eind 2019 konden inwoners via een enquête hier ook nog prioriteiten aan geven (Nextdoor en PlanBreda). Er is 1106 x gestemd! De top drie is uiteindelijk geworden:

1. Maatregelen tegen ganzen: 228
2. Meer bos op de plek van de huidige parkeerplaats: 125
3. Nieuwe wandelpaden door het bosgebied: 123

Omdat een aantal losse onderdelen niet zoveel stemmen hebben, maar als je het per thema bekijkt wel weer (bijvoorbeeld sport) hebben we ervoor gekozen om ons niet strikt aan de top-3 te houden, maar de maatregelen te klusteren op thema. Op die manier pakken we niet alleen de eerste 3 aan, maar kunnen we ook de rest van de stemmers wat bieden. De thema’s zijn:

- Maatregelen tegen ganzen
- Natuurontwikkeling achterste p-plaats
- Recreëren en voorzieningen
- Sport
- Jeugd

Hierop kreeg de Werkgroep van de gemeente een flink budget en streeft ernaar de Visie nog dit jaar uitgevoerd te krijgen. Begin 2021 is de Asterdplas heringericht en een stuk aantrekkelijker voor jong en oud, sporters en relaxers, families en wandelaars.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen