Karakter van het Seeligkwartier

Gemeente Breda 13-05-2020

In 2020 kon je meedenken over het karakter van dit nieuwe stukje Breda.

Karakter van het Seeligkwartier

In 2024 komen het oude Seelig-kazernegebied en het gebied van De Teruggave in handen van de Gemeente Breda om het te ontwikkelen tot een nieuw stuk Breda: het Seeligkwartier. Er komt een stadswijk en een stadspark, met een nieuwe waterverbinding: de Nieuwe Mark.

Mensen uit alle hoeken van de stad konden meedenken over dit nieuwe stukje Breda, want het wordt een stadspark en stadswijk voor iedereen. Ontwerpbureau Open Kaart voerden gesprekken met bewoners en organisaties uit de stad. Ze worden daarbij geholpen door studenten van het Urban Living Lab en door videomakers Manon en Mascha. Op 1 juli vond een Stadsdialoog plaats waar werd besproken welke ideeën en onderwerpen er leven.

Themabijeenkomsten

Na de zomer 2020 worden ontwerpstudies gedaan op basis van de thema’s die Bredanaars belangrijk vinden. Deze ontwerpen maken bespreekbaar wat er mogelijk zou kunnen zijn, maar vooral ook welke keuzes gemaakt moeten worden. Bijzonder is dat ook de financiële consequenties van deze keuzes al besproken gaan worden. Iedereen kon deelnemen aan de themabijeenkomsten. Deze waren in september, oktober, november en december.

De opbrengst van de themabijeenkomsten brengt Open Kaart samen in een visie. Dit is nog geen vastomlijnd plan maar beschrijft de belangrijkste uitgangspunten voor het karakter van dit gebied.

Stadsdialoog 1 juli terugkijken: WEBSITE VAN DE GASTHUISVELDEN.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen