Herinrichting Schutsestraat

Gemeente Breda 24-06-2020

Je kon reageren op het ontwerp voor de Schutsestraat. Naar verwachting is het werk eind mei 2021 klaar.

Het plan

Er is een ontwerp gemaakt voor de Schutsestraat . Na het verwerken van reacties is het ontwerp aangepast. Dit is te bekijken bij het ontwerp.

De inrichting van de weg betreft het gedeelte vanaf de Heikantsestraat tot aan de vrijliggende fietspaden (ter hoogte van Schutsestraat nummer 31). Het ontwerp (aangepast na de reacties op het schetsontwerp) betekent:

  • Van klinkerverharding naar asfaltverharding om het geluid te verminderen.
  • Een trottoir met voldoende breedte aan de zijde met de oneven huisnummers. Aan deze zijde worden daarvoor wel de bomen gekapt. Op sommige delen is de breedte van het trottoir beperkt door het verlopen van particuliere percelen.
  • Zoveel mogelijk bomen aan de zijde met de even huisnummers blijven behouden. Hier worden in het verlengde bomen aan de bomenrij toegevoegd. Het huidige (te smalle) trottoir aan de noordzijde wordt een wandelpad van halfverharding. Er komt hier geen trottoir met tegels meer terug. 
    Dit wandelpad wordt van de asfaltverharding gescheiden door houten palen. Deze afscheiding is nodig, omdat de asfaltverharding op gelijk niveau met deze strook ligt.
  • Meer veiligheid voor de fietser door brede fietsstroken aan beide zijden van de weg. De fietser heeft daarmee een voor hem aangeduide plek. Een smalle rijloper voor het autoverkeer zorgt ervoor dat de snelheid van het autoverkeer afneemt. Wanneer twee auto’s elkaar passeren zal wel een deel van de fietsstroken worden gebruikt. Doordat deze ruimte wel is aangeduid als fietsstrook houden de automobilisten meer rekening met de fietsers. Het totale wegprofiel tussen de banden wordt wel breder, maar de rijloper voor het autoverkeer smaller.
    Er zijn verder geen snelheidremmende maatregelen opgenomen. De weg is onderdeel van de ontsluitingsstructuur van Prinsenbeek en een busroute. In Breda passen we geen drempels en andere verticale snelheidsremmers toe op 50km-wegen.
  • De verlichting vervangen voor led-verlichting.
  • De aanleg van een ondergronds regenwaterriool. Dit is niet op het inrichtingsplan terug te zien. Het regenwaterriool gaat het regenwater vanaf de wegverharding afvoeren naar de sloten in het verlengde van de Schutsestraat. De bestaande riolering voor het vuile water is nog in goede staat en blijft behouden.

Eind januari 2021 beginnen de werkzaamheden in de Schutsestraat. De herinrichting is naar verwachting in mei 2021 gereed.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen