Mobiliteitsvisie

Gemeente Breda 10-07-2020

De Mobiliteitsvisie Breda is aangeboden aan de gemeenteraad. Reageren op het concept kon tot 7 september. Bekijk hier wat er met de ontvangen reacties is gedaan.

Op 17 november heeft het college van b&w de Mobiliteitsvisie Breda ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. In de zomerperiode van 2020 heeft de Mobiliteitsvisie ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 38 reacties ontvangen. Aan de hand van de ontvangen inspraakreacties, aanvullende gesprekken die zijn gevoerd in deze periode en actualiteiten sinds het vaststellen van het concept is de concept-visie aangepast tot een definitieve Mobiliteitsvisie Breda.

Alle ontvangen inspraakreacties en alle wijzigingen van concept tot definitief staan beschreven in de Nota van Commentaar. 

De gemeenteraad moet nog besluiten wanneer het voorstel zal worden behandeld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen