Reconstructie Smalle Reep - Koelemei - Zustersveld

Gemeente Breda 18-11-2020

De riolering en wegen worden aangepast. Het definitief ontwerp is bijgevoegd. De werkzaamheden beginnen omstreeks januari / februari 2022.

De gemeente gaat de riolering en de wegen van de Smalle Reep, Koele Mei en Zusterveld aanpassen. Het bestaande gemengde riool (voor afvalwater en regenwater) wordt in Koele Mei en Zustersveld vervangen door een gescheiden riolering. Daarbij wordt het regenwater afgevoerd via een aparte rioolleiding. In de Smalle Reep wordt een nieuw gemengd riool terug aangebracht.

De wegen worden opnieuw ingericht en krijgen nieuwe verharding. De groenstroken worden uitgebreid.

Er komt een vrachtwagenverbod voor een gedeelte van het Zustersveld om hinder van vrachtverkeer van en naar de bedrijven aan de Koele Mei en Smalle Reep te verminderen. Dit vrachtverkeer wordt geacht via Klaverweide – Kleine Geeren te rijden. Deze wegen zijn beter ingericht voor vrachtverkeer.

Belanghebbenden ontvangen in januari 2022 een Bredabericht over de gang van zaken en een globale planning van de werkzaamheden en de mogelijke overlast. 
De aannemer brengt belanghebbenden vervolgens met een brief op de hoogte van de werkzaamheden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen