Visie Noordelijke Rondweg

Gemeente Breda 20-04-2021

De gemeente wil de Noordelijke Rondweg aanpakken

In die visie staat het voorstel om de Rondweg voor een groot deel onder de grond te leggen en andere delen veiliger, aantrekkelijker en groener te maken.

 De kern van de Visie op de Noordelijke Rondweg die het college aan de gemeenteraad aanbiedt is het voorstel aan de raad om de Noordelijke Rondweg ter hoogte van Belcrum, Linie en Doornbos volledig verdiept aan te leggen. En de andere delen  aantrekkelijker en groener te maken. 

De verwachting is dat de aanpak van de Noordelijke Rondweg ongeveer in 2035 klaar is.

  • Dinsdag 26 januari 2021 was er een online openbare bijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden over de visie. Als u ‘cookies van derden’ accepteert, kunt u de hele bijeenkomst terugkijken.
  • Tijdens en na de bijeenkomst op 26 januari zijn vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn in een bijlage opgenomen.  
  • Donderdag 4 februari was er een beeldvormende sessie over de visie: https://breda.raadsinformatie.nl/vergadering/807987/Sessie%20Commissiekamer

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen