Herinrichting Titulaerlaan en omgeving Prinsenbeek

Plan Breda 26-05-2021

Het Definitief Ontwerp voor de Titulaerlaan en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In mei 2021 is het aangepaste ontwerp voor de Titulaerlaan en omgeving gepresenteerd. Hierop zijn nog enkele opmerkingen binnengekomen die zijn verwerkt.

Voor de herinrichting zijn nu de volgende punten van toepassing:

 • De drempel ter hoogte van de speeltuin gaat weg. Deze heeft een nadelig effect als er water op straat komt. Er komt een kruisingsplateau bij de kruising Pater Rommelaan – Titulaerlaan. Daarmee wordt de voorrangssituatie op deze kruising ook gelijkwaardig. 
 • Van de Akkerlaan naar de Kapelstraat wordt eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers. Dit is van kracht op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00.
 • Er komt er een stopverbod (aangegeven met een gele doorgetrokken markering):
  • aan de westzijde van de Titulaerlaan, tussen de achteruitgang van de school en de Kapelstraat en
  • rondom de verkeersdrempel/oversteekdrempel bij de achteruitgang van de school.
  • dit stopverbod geldt op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00
 • Bij de kruising met de Kapelstraat wordt een gele markeringstegel achter de band aangebracht. Dit om het wettelijke parkeerverbod binnen 5 meter van een kruising te benadrukken.
 • Aan de zuidzijde van de Titulaerlaan staan nu een aantal grote beuken. De kwaliteit van deze bomen is onderzocht. Het behouden van deze bomen is niet mogelijk. Deze bomen worden daarom gekapt. Op het gedeelte waar deze bomen staan komen nieuwe bomen van een kleiner formaat terug. 
 • Tussen de speeltuin en de weg komt een lage haag. Dit om een natuurlijke barrière tussen de speeltuin en de weg te creëren.
 • In de Akkerlaan komen 3 haakse parkeerplaatsen in plaats van 2.  
 • In de rijbaan komen dezelfde straatstenen als in de Schoolstraat.
 • De inritconstructies krijgen inritblokken, eenzelfde soort als die er nu ook liggen. Met een verlaagde band kwam anders het trottoir te schuin te liggen.
 • De parkeerplaatsen op het parkeerterrein Abdisstraat krijgen grasverharding met uitstapstroken. Tussen de parkeervakken in komt een groenvak. Aan de noordzijde komt een doorsteekmogelijkheid van grasverharding. 
 • Extra groen op het parkeerterrein bij de Abdisstraat, rondom de speeltuin en bij de parkeerplaatsen in de Akkerlaan.
 • In de Titulaerlaan en Akkerlaan komen de nieuwe lichtmasten met led-armaturen.
 • De verlichting op het parkeerterrein Abdisstraat wordt geoptimaliseerd.
 • In de Titulaerlaan wordt het trottoir aan de even zijde vrijgehouden van bebording en lichtmasten.
 • Tussen de parkeerplaatsen in komt een nieuwe iets hogere lichtmast. De lichtmast bij Abdisstraat 27 schuift op in de richting van het plein. Verder komen er in het toegangsstraatje 2 paaltopmasten in plaats van 1. 
 • Ook de verlichting op langs de speeltuin en bij de parkeerstrook in de Akkerlaan wordt geoptimaliseerd.

Waterhinder Titulaerlaan

In Prinsenbeek wordt bij hevige regen op diverse plaatsen waterhinder ervaren. Het bestaande stelsel is niet berekend op de extreme neerslag van tegenwoordig. Bij hevige regen kan het huidige gemengde rioolstelsel de grote hoeveelheid water niet afvoeren. Doordat de Titulaerlaan relatief laag ligt stijgt het water hier eerder boven het stelsel uit waardoor er dan water op straat te zien is.

De aanpak van deze waterhinder:

 • De gemeente is bezig om een robuust gescheiden rioolstelsel aan te leggen in Prinsenbeek. In een gescheiden rioolstelsel wordt het vuile water uit de woningen en het schone regenwater apart afgevoerd. Het vuile water wordt via een stelsel afgevoerd naar de rioolzuivering. Het schone regenwater wordt via een apart stelsel afgevoerd naar de Bosloop.
 • Afgelopen zomer is in het Velsgoed een grote afvoerleiding voor het regenwater aangelegd. Via deze leiding wordt straks ook het regenwater vanuit de Titulaerlaan naar de Bosloop afgevoerd.
 • Er komt ondergronds een overstort van het gemengde naar het regenwaterstelsel. Als het gemengde stelsel bij extreme weersomstandigheden het water niet snel genoeg kan afvoeren gaat dit overstorten. Via een ondergrondse koppeling komt dit inmiddels sterk verdunde water uit het gemengde stelsel dan in het regenwaterstelsel.
 • Tot slot wordt de speeltuin op de hoek met de Akkerlaan verlaagd om hier water in te bergen. Dit gebeurt enkel bij zeer extreme regenbuien. De trottoirband naast de speeltuin wordt iets lager aangebracht dan de overige banden. Zo zal het water eerder deze kant op stromen dan over de band richting de woningen.

Realisatie

In oktober 2021 beginnen de werkzaamheden in de Titulaerlaan. De herinrichting is naar verwachting in april 2022 gereed.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen