Huurappartementen aan de Waregemstraat

Plan Breda 26-05-2021

De gemeente heeft in het vroege voorjaar van 2021 een verkenning naar middeldure huurappartementen aan de Waregemstraat uitgevoerd.

In Breda is een tekort aan woningen. Onder andere middeldure huurappartementen. Op de plek van de gymzaal en het oude schoolgebouw van basisschool De Wisselaar aan de Waregemstraat, wil de gemeente daarom middeldure huurappartementen bouwen. Dit zorgt voor een grotere variatie in het aanbod van woningen. Verder werkt dit ook mee aan een betere doorstroming in de wijk. De gemeente heeft op 11 februari de resultaten van de verkenning voor 24 middeldure huurappartementen aan de Waregemstraat gepresenteerd.  

Uit de reacties blijkt dat omwonenden zich zorgen vooral maken over het ontstaan van parkeerdruk en een gebouw van vier lagen te hoog vinden. Op basis van de opmerkingen is de parkeersituatie aangepast, maar de hoogte niet. Dit is toegelicht in de bijlage: “Reacties en antwoorden”.

De aangepaste verkenning bevat de volgende uitgangspunten:

 • Compact woongebouw, vrijstaand gebouw in het groen.
 • Ongeveer 24 woningen.
 • Maximaal 4 verdiepingen.
 • Alzijdig gebouw, dit betekent dat er geen blinde gevels zijn.
 • De balkons komen aan de noord- en zuidzijde, dus niet richting schoolplein en Waregemstraat.
 • De parkeernorm is 1 parkeerplaats per woning.
 • Bij 24 appartementen komen 24 parkeerplaatsen op de kavel.
 • Het huidige langsparkeren aan de Waregemstraat wijzigt niet.
 • Ontsluiting van het gebouw is gedacht aan de Tielrodestraat.
 • Aandacht voor overgang privé- buitenruimte en privé- openbaar.

Vervolg

 • De verkenning ronden we voor juli 2021 af.
 • Om op de locatie aan de Waregemstraat woningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De bestemmingsplanprocedure/ omgevingsplan bevat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De procedure start naar verwachting in de 2e helft van 2021.
 • Aan de markt wordt gevraagd om een plan te maken binnen de spelregels. De marktuitvraag is gepland eind 2021.
 • Start bouw mogelijk vanaf 2022.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen