Huurappartementen aan de Calandstraat

Plan Breda 26-05-2021

De gemeente heeft op 9 februari de resultaten van de verkenning voor 30 middeldure huurappartementen aan de Calandstraat gepresenteerd. Een overzicht van de ontvangen reacties en de beantwoording tijdens de presentatie en daarna is toegevoegd.

In Breda is een tekort aan woningen. Onder andere middeldure huurappartementen. Op de plek waar tot voor kort de gebouwen van basisschool De Fontein stonden, wil de gemeente daarom middeldure appartementen bouwen. Dit zorgt voor een grotere variatie in het aanbod van woningen. Verder werkt dit ook mee aan een betere doorstroming in de wijk.

Toelichting verkenning

De verkenning heeft het volgende uitgangspunten opgeleverd:

 • Verbinding Leegwaterstraat met het park
 • Parkeren en galerij aan de kant van de Leeghwaterstraat
 • Het gebouw is aan het park georiĆ«nteerd, de voordeur zit aan de kant van het park
 • Nieuwbouw maximaal 4 verdiepingen aan de kant van de Calandstraat
 • Nieuwbouw maximaal 3 verdiepingen in het verlengde van de woningen aan de Leeghwaterstraat
 • Parkeerplaatsen op eigen terrein, afgescheiden van het park
 • De parkeernorm is 1 parkeerplaats per woning
 • Alzijdig gebouw, dit betekent dat er geen blinde gevels zijn
 • Totaal circa 30 appartementen en circa 30 parkeerplaatsen
 • Behoud van de bestaande boom aan de zijde van de Leeghwaterstraat

Vervolg

 • Met uw reacties ronden we voor juli 2021 de verkenning af.
 • Om op de locatie aan de Calandstraat woningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De bestemmingsplanprocedure/ omgevingsplan bevat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De procedure start naar verwachting in de 2e helft van 2021.
 • Aan de markt wordt gevraagd om een plan te maken binnen de spelregels. De marktuitvraag is gepland volgt naar verwachting eind 2021.
 • Start bouw mogelijk vanaf 2022.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen