Voorlopig ontwerp deelprojecten Lange Bunder en Gilzeweg

Plan Breda 26-05-2021

Op deze pagina staan de plannen waar je niet meer over mee kunt praten. Ze zijn uitgevoerd, gestopt of de periode waarin je mee kon praten is voorbij.

Voor het project Lange Bunder Gilzeweg zijn voor het deelproject Lange Bunder en voor het deelproject Gilzeweg de voorlopig ontwerpen gereed. De reacties zijn toegevoegd.

Het project Lange Bunder – Gilzeweg is een groot onderhoudsprogramma van de Lange Bunder en de Gilzeweg, van de A58 tot de rotonde met de Dorstseweg. De uitvoering is in 2020, 2021 en 2022. Kansen en mogelijkheden voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving van Bavel worden meegenomen, zoals veiligheid, natuur-, milieu- en waterbeheer, groen en geluid. Het streven is waar mogelijk werk te combineren en om de overlast beperkt te houden.
Voor de deelprojecten Lange Bunder en Gilzeweg zijn de voorlopig ontwerpen gereed. De reacties op de voorlopig ontwerpen zijn ontvangen.  
Afhankelijk van de uitwerking is voor beide deelprojecten nog niet aan te geven wanneer de uitvoering is.

Ontwerp deelproject Lange Bunder

De weg Lange Bunder is vanaf de rotonde Dorstseweg tot aan Brembos nr. 16 zo versleten dat groot onderhoud noodzakelijk is. In het ontwerp is ingestoken op de 'beleving'. Mensen moeten meer het gevoel hebben dat ze op een weg binnen de bebouwde kom rijden in plaats van op een buiten de bebouwde kom weg.

 • De weg wordt compleet opnieuw opgebouwd, inclusief fundering. Er zijn nu zelfs nog wegdelen die zonder fundering op zand liggen.
 • De weg krijgt geluidsreducerend asfalt.
 • Er komen voorzieningen om overtollig regenwater af te voeren. Deze moeten er voor zorgen dat de wateroverlast bij hevige regenbuien in het lager gelegen deel van de Lange Bunder (globaal tussen Haarbeemd en Kerkepad) af neemt.
 • Op plekken wordt de rijweg iets smaller.
 • In het ‘bewoonde deel’ worden de parkeerplaatsen verhoogd. Dit geeft een optische versmalling.
 • Er komen trottoirbanden langs de weg waar deze nu nog niet aanwezig zijn.
 • Er komen geen drempels en plateau's.
 • De zijstraten zijn allemaal 30 km-zones. Alle aansluitingen zijn herkenbaar aan een verhoogde inrit.  Uitzondering daarop is de aansluiting naar het industrieterrein. Daar maakt veel vrachtverkeer gebruik van. Daarom is op die plek gekozen voor een 'normale' voorrangsregeling met borden en haaientanden.
 • In het ontwerp is gekozen voor eenduidige oversteken. De fietsers steken over op hetzelfde kruisingsvlak als het autoverkeer. Om dat mogelijk te maken komen er doorsteken naar het parallelle fietspad. De fietser kan in 2 fases oversteken, omdat er bij de kruisingen middengeleiders worden aangebracht.
 • Voor de voetgangers is gekozen om die op 1 plek per kruising de mogelijkheid te geven om over te steken. Nu kan in de meeste gevallen nog op beide middeneilanden worden overgestoken. Door dit te beperken tot 1 plek per kruising wordt het verkeersbeeld rustiger/overzichtelijker en dus veiliger.
 • De aansluiting met de Kannunikstraat is in de huidige situatie veel te ruim vorm gegeven. In het ontwerp wordt dit kruispunt fors verkleind en krijgt het dezelfde uniforme uitstraling als de overige aansluitingen. Dit betekent een inritconstructie en 1 voetgangersoversteek.

Ontwerp deelproject Gilzeweg

De Gilzeweg wordt aangepast in verband met de noodzakelijke ingrepen in de riolering voor de ontwikkeling Eikberg.

 • De riolering in de Eikbergseweg wordt aangepast. Vanaf de Eikbergseweg tot aan de Eikbergse Akker wordt er voor de ontwikkeling Eikberg een nieuwe riolering in de Gilzeweg aangelegd.
 • Er komen 2 oversteekplaatsen. Dit zijn in beginsel voetgangersoversteken. Maar door een brede middenberm is er voldoende plaats om met een fiets aan de hand te wachten en in 2 fases over te steken.
 • De Gilzeweg krijgt binnen dit deelproject geluidsreducerend asfalt.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.