Huurappartementen aan de Meulenspie (verkenning)

Plan Breda 28-05-2021

De gemeente heeft in het voorjaar van 2021 een verkenning uitgevoerd naar middeldure huurappartementen aan de Meulenspie.

In Teteringen is een tekort aan woningen. Onder andere middeldure huurappartementen. Op het grasveld naast scholengemeenschap Curio aan de Meulenspie, wil de gemeente daarom middeldure huurappartementen bouwen in plaats van kantoren. Deze appartementen zijn geschikt voor bijvoorbeeld ouderen, of jongeren die graag in Teteringen willen blijven wonen. Middeldure huurappartementen zorgen voor een grotere variatie in het woningaanbod en dragen bij aan een betere doorstroming in Teteringen. 

Voor de locatie Meulenspie in Teteringen heeft de gemeente samen met bureau SpaceValue uit Breda een ruimtelijke verkenning gedaan naar de mogelijkheid om middeldure huurappartementen te ontwikkelen. De verkenning heeft twee ruimtelijke modellen en een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgeleverd, welke zijn verwerkt in een kavelpaspoort. Het gaat o.a. om volgende uitgangspunten:

 • Ongeveer 72 middeldure huurwoningen.
 • Twee stedenbouwkundige modellen: Coulissen en U-vorm.
 • Maximaal aantal verdiepingen model U vorm:
  Maximaal 4 verdiepingen voor de twee gebouwen die noord-zuid staan.
  Maximaal 3 verdiepingen voor het middendeel.
 • Maximaal aantal verdiepingen model Coulissen:
  Maximaal 5 verdiepingen aan de westzijde.
  Maximaal 4 verdiepingen aan de oostzijde.
 • Parkzone tussen gebouwen van minimaal 27,5 meter breed.
 • Behoud groenzones aan de zuid en oostzijde.
 • Toevoeging groen aan de noordzijde.
 • Woningen zijn georiĆ«nteerd op het middengebied.
 • Alzijdig gebouw, dit betekent dat er geen blinde gevels zijn.
 • De parkeernorm is 1 parkeerplaats per woning.
 • Ontsluiting van het gebouw is aan Meulenspie.

De uitgangspunten en het kavelpaspoort zijn op 25 februari 2021 tijdens een digitale informatieavond met omwonenden en stakeholders besproken. Een overzicht van de ontvangen reacties tijdens de presentatie en daarna via PlanBreda en de beantwoording kunt u opvragen (U ontvangt een mail met de samenvatting van de reacties en de antwoorden en een presentatie.)

Opvragen bestanden

Vervolg

 • Afronden verkenning, planning tot de zomer 2021.
 • Om op de locatie aan de Meulenspie woningen te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De bestemmingsplanprocedure/ omgevingsplan bevat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De procedure start naar verwachting in de 2e helft van 2021.
 • Aan de markt wordt gevraagd om een plan te maken binnen de spelregels van het kavelpaspoort. De marktuitvraag is gepland eind 2021.
 • Start bouw mogelijk vanaf 2022.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen