Voorlopig ontwerp herinrichting Lelystraat

Plan Breda 10-06-2021

Voor de herinrichting van de Lelystraat is het voorlopig ontwerp gereed. Reageren was mogelijk tot 24 mei 2021. Afhankelijk van de reacties en de uitwerking is nog niet aan te geven wanneer de uitvoering is.

Omdat het riool in de Lelystraat aan vervanging toe is, moet de gemeente de hele weg openbreken. We pakken dan ook de huidige brede asfaltweg aan, omdat die niet past  bij de maximum snelheid van 30 kilometer. En daarnaast komen er maatregelen voor het comfort van de stadsbussen en het klimaat.
De stadsbusroute gaat door de Lelystraat. Op het deel waar de bus rijdt nemen we snelheid verminderende maatregelen om het comfort voor de buspassagiers te verbeteren. Het wegdek  blijft hier asfalt. De weg tussen de Hendrik Berlagestraat en de Jacob Romanstraat, waar de bus niet rijdt, krijgt straatstenen in plaats van asfalt.

In het ontwerp nemen we de volgende maatregelen (komend vanuit de Doornboslaan):

  • Er komt een voorrangskruispunt bij de huidige inrit bij de Doornboslaan. Hierdoor schommelt de stadsbus niet meer heen en weer bij het inrijden. Het indraaien van een bus over een drempel geeft veel overlast voor de passagiers.
  • Beide bushaltes in het begin van de Lelystraat verplaatsen we verderop in de Lelystraat.
  • De kruispunten met de Calandstraat, de Leeghwaterstraat en de Hendrik Berlagestraat krijgen  een kruispuntplateau (verhoging) met minder steile hellingen dan gebruikelijk. Hierdoor vermindert de snelheid van het verkeer.
  • Het profiel van de weg van de Doornboslaan tot de Hendrik Berlagestraat versmallen we naar
    6,5 meter. En parkeren moet voortaan in parkeerhavens.
  • Op het wegdeel tussen de Leeghwaterstraat en de Hendrik Berlagestraat komt een aparte middenberm om de snelheid af te remmen.
  • Het wegdeel tussen de Hendrik Berlagestraat en de Jacob Romanstraat krijgt met straatstenen dezelfde inrichting als de Kraaijenhofstraat. De nieuwe breedte van de weg is 5,50 meter met parkeren in parkeerhavens. Op beide kruispunten op dit deel van de weg komen kruispuntplateau's (verhogingen). Het kruispunt met de Johan Marijnenboog blijft in de vorm van een inrit met een voorrangsregeling. Ook al is het geen erf, het heeft wel een soortgelijke inrichting. Ook de andere aansluiting op de Jacob Romanstraat is in de vorm van een inrit.

Riool en water

  • Het huidige riool is gemengd. Dit betekent dat vuil en schoon water door één buis naar de waterzuivering gaan. Waar het haalbaar is koppelen we straatkolken (afvoerputten voor regenwater) los van het vuilwaterriool en sluiten we die aan op een nieuw schoonwaterriool. Het nieuwe schoonwaterriool voert water af naar de waterpartij langs de Nieuwe Kadijk. Dit gebeurt via een nog aan te leggen overstort.
  • Omdat de trottoirs erg breed zijn versmallen we deze tot de standaard breedte. Op de vrijgekomen ruimte komt een groene inrichting. Regenwater kan hier in de bodem zakken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen