Nieuwe speeltuin Sporenweide/Venneweide

Gemeente Breda 28-07-2021

Bewoners konden hun stem uitbrengen voor hun favoriete speelplek. Het was ook mogelijk om te kiezen voor geen speelplek.

Stemuitslag

Bedankt voor het uitbrengen van uw stem voor een nieuwe speelplek aan de Venneweide. Er is ruim 4 keer zo vaak gestemd als dat er uitnodigingen zijn verstuurd. Het gevolg is dat er geen eerlijk beeld is ontstaan over hoeveel draagvlak er is voor een nieuwe speeltuin. Er is in totaal ruim 800 keer gestemd op één van de 3 opties. Uiteindelijk bleek uit de techniek dat er mensen zijn die meerdere stemmen hebben uitgebracht. Al deze stemmen hebben wij er uitgefilterd. Dan krijgen we het volgende beeld:

  • In totaal 267 stemmen (807 voor correctie)
  • Speelplek 1, 144 stemmen (204 voor correctie)
  • Speelplek 2, 40 stemmen (153 voor correctie)
  • Geen speelplek, 83 stemmen (450 voor correctie)

Hoewel dit een beter beeld geeft van de wensen van de buurt dan de 807 stemmen die het eerst waren, is 267 stemmen nog steeds erg veel. Toch kunnen we uit deze stemronde wel de voorzichtige conclusie trekken dat de groep met een wens voor een speelplek groter is dan de groep met bezwaren tegen een speelplek.

Vervolgproces

De speelplekken op de locaties A en B voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd en worden daarom sowieso opgeruimd. In de directe omgeving is verder geen openbare speelplaats aanwezig, zonder dat kinderen een doorgaande weg moeten oversteken. Gezien de grote vraag uit de buurt om een nieuwe speelplek en het feit dat uit het eerdere bewonerstraject is gebleken dat locatie C de favoriete plek is voor een nieuwe speeltuin, staat de gemeente Breda nog steeds achter de nieuwe speelplek op locatie C.

Omdat wij, gezien de uitslag, niet enkel willen uitgaan van de digitale stemming, gaan wij op dit moment nog geen opdracht verstrekken voor de aanleg van de nieuwe speeltuin. Eerst gaan wij in september persoonlijk in gesprek met de bewoners die direct uitkijken op het veld, om de bezwaren uit eerste hand te horen en beter mee te nemen in de overweging.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen