Omgevingsvisie Breda 2040

Gemeente Breda 15-11-2021

Op basis van de Omgevingsvisie Breda 2040 maken we keuzes voor de toekomst. Deze keuzes gaan bijvoorbeeld over bereikbaarheid, gezondheid, landschap, openbare ruimte, wonen, economie en voorzieningen. De omgevingsvisie beschrijft wat we met elkaar belangrijk vinden, zodat we ons prettig voelen in de

Iedereen kon een zienswijze indienen tot 15 mei 2021. In totaal kwamen er 235 reacties binnen vanuit de stad en de dorpen. Deze reacties kun je lezen in de Nota van Commentaar. Het College van burgemeester en wethouders heeft de Omgevingsvisie ‘Breda Sterk en Veerkrachtig’ ter goedkeuring voorgelegd aan de Bredase gemeenteraad. Deze heeft de Omgevingsvisie Breda op 21 oktober 2021 unaniem vastgesteld. Alle documenten staan op  Breda.nl/omgevingsvisie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen