Vergroening deel Boschstraat bij de Kloosterlaan

Plan Breda 25-01-2022

Het ontwerp Boschstraat is aangepast. Het groenvak hier is iets kleiner geworden in verband met een deel van de verharding, wat moet blijven bestaan voor kleine evenementen. Uitvoering van het plan is vanaf 1 januari 2022. De uiteindelijke oplevering (inclusief beplanting) is eind mei 2022.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om een deel van het huidige brede trottoir aan de Boschstraat bij de Kloosterlaan te vergroenen.

Het werk bestaat uit:

  • Opbreken bestaande trottoirverharding en afvoeren
  • Aanleg van een plantsoen met een rand van natuursteenbanden
  • Groeiplaatsen maken
  • Aanplanten groen

(De overige trottoirs en de openbare verlichting blijven onveranderd.)

Bijgevoegd definitief ontwerp en Nota van commentaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen