Vergroening Ceresstraat bij brouwerij

Plan Breda 25-01-2022

Aan het ontwerp voor de Ceresstraat zijn geen wijzigingen gekomen t.o.v. het ontwerp, dat in augustus 2021 op Plan Breda is geplaatst. Het werk begint half februari 2022 en de uiteindelijke oplevering (inclusief beplanting) is naar verwachting eind mei 2022.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om een deel van de huidige verharding aan de Ceresstraat bij de voormalige brouwerij te vergroenen. Dit wordt ingericht als een plantsoen. Verder worden er ook enkele bomen geplant.

Het werk bestaat uit:

  • Opbreken van de bestaande verharding waar de nieuwe haag moet komen en afvoeren van de voormalige verharding
  • Aanleg nieuwe boomvakken met een rand van natuursteen elementen
  • Groeiplaatsen gereed maken
  • Aanplanten groen en nieuwe bomen

(De overige trottoirs en de openbare verlichting blijven onveranderd.)

Bijgevoegd het definitief ontwerp en de Nota van commentaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen