Transitievisie Warmte concept

Gemeente Breda 23-03-2022

Van 9 november tot en met 20 december 2021 lag de Transitievisie Warmte ter inzage. Iedereen kon het stuk lezen en hierop reageren. De gemeente heeft alle reacties gewogen en verwerkt. Inmiddels heeft de raad de definitieve visie vastgesteld.

De Transitievisie Warmte geeft inzicht in welke wijken, dorpen of buurten voor 2030 het makkelijkste over kunnen schakelen op alternatieve energie. Uiterlijk 2030 moeten de eerste wijken, dorpen en buurten daadwerkelijk aardgasvrij of klaar zijn voor afkoppeling van het aardgasnet en voor aansluiting op een alternatieve energie-infrastructuur.

12 gebieden komen als eerste in aanmerking.  Biesdonk, Schorsmolen, Wisselaar, Tuinzigt, de Geeren Noord, Geeren Zuid, Doornbos-Linie en Prinsenbeek en Nieuw Wolfslaar kunnen redelijk gemakkelijk aardgasvrij gemaakt worden. De wijk Zandberg kan ver voorbereid worden. En in (delen van) Heusdenhout en IJpelaar, die nu enkel nog aardgas gebruiken om te koken en voor warm tapwater, zijn mogelijkheden om ze volledig aardgasvrij te maken.

Meer informatie over de gebieden en de Transitievisie Warmte staat op de website van Breda.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen