Ontwerp herinrichting Allerheiligenweg – Marialaan

Plan Breda 28-03-2022

Bekijk het ontwerp voor de aanpassingen van het kruispunt Allerheiligenweg – Marialaan – Keermanslaan. En ook voor de versmalling van de rijbaan voor de Marialaan en met het kruispunt met de Jorisstraat. Het ontwerp (voorlopig en definitief) en de nota van commentaar zijn bijgevoegd.

Het voorlopig ontwerp omvat aanpassing van het kruispunt Allerheiligenweg – Marialaan – Keermanslaan. Versmalling van de rijbaan voor de Marialaan inclusief aanpassing van het kruispunt met de Jorisstraat.

Update 28 maart 2022

U kon tot en met 10 oktober 2021 het ontwerp bekijken, een toelichting vragen en/of reageren. Het definitieve ontwerp en de nota van commentaar naar aanleiding van alle ontvangen reacties en de antwoorden is bijgevoegd.
De uitvoering van het werk is in het voorjaar van 2023.

Het ontwerp betekent:

  • De huidige rijbaan van de Marialaan wordt heringericht als een 50 km/uur weg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een veilige middengeleider bij het kruispunt met de Jorisstraat.
  • De bomen in zowel Marialaan als de Allerheiligenweg blijven zoveel mogelijk gehandhaafd en krijgen meer groeiruimte. Echter zullen er 8 bomen moeten wijken, maar er komen 31 bomen voor terug.
  • Het kruispunt met de Marialaan en de Allerheiligenweg wordt een rotonde. De verouderde Verkeersregelinstallatie wordt verwijderd.
  • De tegelfietspad aan de Allerheiligenweg wordt zoveel mogelijk een asfaltfietspad.
  • Het langsparkeren blijft mogelijk. Er komen zelfs meer parkeerplaatsen terug met name in de zijstraten van de Marialaan. Het haaksparkeren aan de Marialaan tegenover de kerk komt te vervallen.
  • De openbare verlichting blijft gehandhaafd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen