Voorlopig ontwerp herinrichting Molenstraat en Sint Annastraat

Plan Breda 28-03-2022

Bewoners en ondernemers willen meer veiligheid en toegankelijkheid in de Molenstraat en Sint Annastraat. De gemeente heeft een Voorlopig ontwerp gereed. De nota van commentaar naar aanleiding van de reacties is toegevoegd.

Het voorlopig ontwerp richt zich op het deel tussen Oude Vest en Catharinastraat. De bijlage bevat het hele ontwerp.

Het ontwerp betekent:

  • Omzetten naar een voetgangerszone zonder venstertijden. Hierdoor is laden en lossen en fietsen 24 uur per dag toegestaan.
  • De rijbaan richten we in als voetgangerszone. De bestrating komt op één hoogte met het trottoir. Hiervoor gebruiken we de huidige natuurstenen. De hele rijbaan vervalt hierdoor.
  • De huidige trottoirs aan beide zijden blijven op dezelfde hoogte.
  • Er komt geen nieuwe bestrating op de kruising Veemarktstraat - Sint Jansstraat. 
  • De paaltjes langs de straten blijven staan. 
  • De openbare verlichting blijft hetzelfde.

Update 28 maart 2022

De nota van commentaar voor de Molenstraat met de ontvangen reacties en antwoorden is toegevoegd. 
De huidige vormgeving van de Molenstraat is voor veel voetgangers niet voldoende toegankelijk. De publieksfunctie van de Nieuwe Veste (onder meer bibliotheek en muziekschool) maakt dat de Molenstraat vanuit toegankelijkheid meer prioriteit heeft dan de St. Annastraat.
Door beide straten afzonderlijk en gefaseerd aan te pakken ontstaat de mogelijkheid om te ervaren hoe de nieuwe inrichting van de Molenstraat in de praktijk functioneert.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen