Bloemrijk gras, heesters en bomen voor Lelystraat

Plan Breda 04-05-2022

Er blijken kansen voor meer groen bij de uitwerking naar een definitief ontwerp voor de Lelystraat. Er is ruimte om meer bomen en heesters toe te voegen. Verder kan een bloemrijk grasmengsel worden ingezaaid op een deel van het gazon. Uitvoering naar verwachting voorjaar 2023

In juni 2021 is het voorlopig ontwerp Herinrichting Lelystraat gereed gekomen. 

Nu blijken er kansen voor meer groen bij de uitwerking naar een definitief ontwerp. Er is ruimte om meer bomen en heesters toe te voegen. Verder kan een bloemrijk grasmengsel worden ingezaaid op een deel van het gazon. Dit is goed voor de biodiversiteit.

We dragen met deze maatregelen bij aan een meer natuurvriendelijke straat. Het bloemrijke gras biedt bijvoorbeeld schuilplaatsen voor insecten en vlinders. De insecten zorgen voor een betere waterafvoer door de bodem en dragen bij aan de verwerking van plantenresten. Verder zijn de insecten voedsel voor vogels, die ook meer leefruimte krijgen door de heesters en bomen.

In het bestand ‘voorstel groen Lelystraat’ staan afbeeldingen van toe te voegen heesters, bomen en bloemrijk grasmengsel. Bestanden ‘overzicht groen deel west’ en ‘overzicht groen deel oost’ bevatten de voorstellen van het groen in het ontwerp.

Update 11 maart 2022

U kon een reactie geven op het voorstel voor dit groen tot en met  20 februari 2022.
Wij hebben de reacties verwerkt in een Nota van commentaar. Deze is bijgevoegd bij de bestanden. 
Het aanpassen van het groen volgt na de uitvoering van de werkzaamheden aan de weg.

De wegwerkzaamheden vinden naar verwachting plaats ergens in kwartaal 3 en 4 van 2022, met mogelijke uitloop tot in kwartaal 1 van 2023. De uitvoering van het groen vindt naar verwachting plaats in het vroege voorjaar van 2023.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen