Herinrichting Christiaan Huygensstraat, Edisonstraat en Buys Ballotstraat

Plan Breda 04-05-2022

De gemeente gaat de Christiaan Huygensstraat, Edisonstraat en Buys Ballotstraat opnieuw inrichten. Reageren kon tot en met 19 oktober 2022. De uitvoering is voor enkele straten al in gang gezet.

Toelichting op de belangrijkste ontwerpen. 

Groen 

De Edisonstraat, Christiaan Huygensstraat en Buys Ballotstraat krijgen in de nieuwe situatie minder verharding. Er komen nieuwe groenvakken en bomen en de huidige boomvakken worden uitgebreid. Verder komen er nieuwe bomen langs de Edisonstraat en Buys Ballotstraat. 

Parkeren 

De parkeerdruk in de wijk verschilt sterk per straat. Door het invoeren van betaald parkeren wordt een afname in de parkeerdruk verwacht. Er worden meer parkeerplaatsen toegevoegd dan verwijderd. Met name de gedeeltes met een erg hoge parkeerdruk krijgen meer parkeerplaatsen. 
Het invoeren van het betaald parkeren is geen onderdeel van dit project.

Snelheid uit de weg 

De straten worden ingericht als 30 km/uur weg. Om de snelheid van het verkeer te verminderen, versmallen we de rijbanen en worden er verkeerplateaus aangelegd. In de Buys Ballotstraat komen 2 verhoogde plateaus en in de Christiaan Huygensstraat een optisch plateau. 

Toegankelijkheid 

Op meerdere locaties krijgt het voetpad mindervalide inritten. Dit maakt de voetpaden beter geschikt voor voor ouderen, minder valide en kinderwagens. 

Toegang Liniepark 

In het noordelijke deel van de Edisonstraat wordt aan de weg én aan de ingang van het Liniepark gewerkt. De huidige ingang oogt door een smal pad en dichte struiken erg gesloten. In de nieuwe inrichting is de beplanting meer open en ligt het pad anders.

Vragen/reacties en antwoorden

Vraag/reactie: parkeren buiten de parkeervakken

Het parkeren in de wijk wordt gefiscaliseerd, wat betekent dat er in verandering komt naar betaald parkeren. Hierdoor is fout parkeren beter te handhaven en zijn aanvullende aanvullende veranderingen niet nodig zijn.

Vraag/reactie: autoverkeer versus fietsverkeer

De verkeerskundig ontwerper heeft de volgende toelichting gegeven: De 3 straten hebben een functie van erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/uur (ETW30). Bij een dergelijk type weg maakt het fietsverkeer in basis gebruik van de zelfde rijbaan als het autoverkeer. Dus geen aparte fietsvoorzieningen. Door deze inrichting, in combinatie met een open verharding en smaller profiel, moet de weggebruiker herkennen op wat voor type weg hij rijdt en daarop zijn rijgedrag afstemmen. Vanzelfsprekend zijn we ons ervan bewust dat er altijd excessen zullen zijn omdat mensen zich niet gedragen zoals gewenst. Daartoe wordt op een aantal locaties aanvullende snelheidsremmende maatregelen getroffen. Dat zijn niet alleen plateau’s , maar ook een smallere rijbaan, straten van rechts en haakse bochten remmen de snelheid. Op de route Edisonstraat, Christiaan Huygensstraat loopt een busroute. Om die reden kunnen we geen fysiek plateau aanleggen op de Christiaan Huygensstraat. Dat zou, naast hinder in de bus, overlast/hinder/schade gaan opleveren aan de direct aanliggende woningen. Met de markering vragen we aandacht voor de straat van rechts waardoor de bestuurder snelheid zal aanpassen. 

Vraag/reactie: het plein trekt veel autoverkeer. Hoe verminderen we onveiligheid doordat kortparkeerders achteruit de weg op rijden.

Hier komen haakse parkeerplaatsen. Dit past bij een 30km/uur-straat.

Vraag:reactie: waarom vervalt de brede witte markering in de bocht ter hoogte van de Snelliusstraat

In die nieuwe situatie is de weg smaller en leent de ruimte zich niet voor markering van middengeleiders.

Vraag/reactie: Kan de nieuwe ontwikkeling van het Faamterrein t.z.t. een optie zijn om een veilige verbinding te krijgen tussen station en Hoge Vucht?

De ontwikkeling van het Faamterrein valt buiten de scope van dit project. Dit geldt ook voor omliggende straten zoals Keplerstraat en Archimedesstraat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen