Fiets- en wandelbruggen over de singel

Plan Breda 16-05-2022

Er is een schetsontwerp van een nieuwe fiets- en wandelbrug over de singel gereed. De gemeente wil daarmee het centrum beter bereikbaar maken voor langzaam verkeer en kruispunten ontlasten die nu al druk zijn. Er is een 'nota van commentaar' toegevoegd.

Er is een schetsontwerp van een nieuwe fiets- en wandelbrug over de singel gereed. De gemeente wil daarmee het centrum beter bereikbaar maken voor langzaam verkeer en kruispunten ontlasten die nu al druk zijn.
Er is een 'nota van commentaar' toegevoegd.

Gemeente Breda wil het wegennetwerk voor fietsers en voetgangers verbeteren. In de Omgevingsvisie 2040 en de Mobiliteitsvisie zijn daarom kansrijke locaties aangegeven voor nieuwe bruggen over de singels. Op deze pagina leest u meer over het belang, de totstandkoming en beeldkwaliteit van de bruggen. Tot slot wordt de eerste locatie waar een brug komt kort besproken.

Het belang van de bruggen

De bereikbaarheid van het centrum en het singelpark wordt door de nieuwe bruggen versterkt. De bruggen worden op locaties gelegd waar ze voor een langere route richting het centrum een veilige oversteek over de singel voorzien. Met de komst van deze bruggen hoeven fietsers en voetgangers niet langer gebruik te maken van de bestaande bruggen. In de komende jaren wordt een flinke toename verwacht van het langzaam verkeer dat van en naar het centrum van Breda gaat. De kruisingen bij de huidige bruggen komen onder groeiende verkeersdruk te staan. Door de nieuwe bruggen ontlasten we de huidige bruggen. De bruggen dragen bij aan een fijnmazig verkeersnetwerk en een betere verbinding met het centrum van Breda.

Waar houden we rekening mee

Bij het maken van de bruggen moeten we met veel dingen rekening houden. Zo is de singel (met water, bruggen, oever en bebouwing) aangewezen als rijksmonument, de nieuwe bruggen mogen niet afdoen aan deze status. Daarnaast zijn de singels een belangrijke verbinding voor natuur in de stad. We moeten zorgen dat dieren de oevers van de singel kunnen blijven benutten als route. Indien mogelijk voegen we met de bruggen verblijfsplekken toe voor bepaalde soorten. Verder is de singel een belangrijke watergang voor het veilig afvoeren van regenwater. De bruggen mogen de waterafvoer van de singel niet beperken. De recreatie op de singels is ook een aandachtspunt bij het maken van de bruggen. De bruggen mogen geen belemmering vormen voor de pleziervaart. Tot slot moeten de kruisingen met bestaande wegen veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers.

Iedere locatie gaat andere uitdagingen en afwegingen meebrengen. Per locatie gaan we kijken wat haalbaar en wenselijk is. Hiervoor gaan we in gesprek met de omliggende bedrijven en belanghebbende bewoners.

Hoe komen de bruggen er grofweg uit te zien

Voor de vormgeving van de bruggen hanteren we de onderstaande uitgangspunten. De specifieke uitwerking van het ontwerp wordt per locatie afzonderlijk bekeken.

  • De bruggen zijn bijzonder in eenvoud door een zorgvuldig ontwerp, hoogwaardige detaillering en uniek vanuit het belang van het stadsaanzien;
  • De bruggen gaan in één beweging over de singel (zonder tussensteunpunten) en hebben een minimale aanlanding in de oever;
  • De bruggen hebben een minimale toog (boog in de brug) zodat het comfortabel is voor fietsers, voetgangers en mindervaliden;
  • De verlichting op het brugdek zit in de leuning verwerkt;
  • De bruggen zijn als één familie in samenhang vormgegeven door dezelfde detaillering en/of hetzelfde materiaalgebruik.

De eerste locatie

De eerste brug die we gaan maken verbindt het Chassé Park met de Wilhelminasingel. De brug komt te liggen in het verlengde van het fietspad tussen het Wilhelminapark en de watertoren. Deze brug zorgt ervoor dat de langere route vanuit de wijk het Sportpark direct verbonden wordt met het Chassé Park. Naar verwachting wordt de brug uitgevoerd in 2023. Dit eerste project legt een basis voor de opvolgende bruggen. Voor de inpassing van deze brug zijn ter beeldvorming enkele schetsen gemaakt en hieronder bij de bestanden bijgevoegd. De schetsen geven een idee van hoe de brug in grove lijnen eruit komt te zien.

Vervolg

U kon een reactie geven tot en met 25 maart. Na de eerste schetsen volgt een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.
Op 26 april 2022 is de 'Nota van commentaar' toegevoegd. Hierin staan de reacties en het commentaar.   

De aanleg en uitvoering vindt naar verwachting eind 2023 plaats.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen