Herinrichting Blauwe Keiweg Groot IJpelaardreef

Plan Breda 18-07-2022

De gemeente presenteert een ontwerp met een inrichting die past bij een 30km/gebied ontsluitingsweg. Reageren op het Voorlopig ontwerp was mogelijk tot en met 1 juni 2022. Het definitief ontwerp wordt in het najaar op Plan Breda gedeeld.

De gemeente presenteert een ontwerp met een inrichting die past bij een wijkontsluitingsweg. De inrichting van de weg betreft het gedeelte vanaf de Poolseweg tot aan de Zwijnsbergenstraat.

Reageren op het Voorlopig ontwerp was mogelijk tot en met 1 juni 2022.
Het definitief ontwerp wordt in het najaar op Plan Breda gedeeld.

Toelichting ontwerp/plan

De Blauwe Keiweg en de Groot IJpelaardreef hebben de functie van een wijkontsluitingsweg zoals omschreven in de Mobiliteitsvisie. Dit houdt in dat deze weg een verbindende schakel vormt tussen de woonstraten in de wijken IJpelaar en Blauwe Kei en de gebiedsontsluitingswegen in de omgeving. Op deze wegen heeft de verblijfskwaliteit en de positie voor het langzaam verkeer prioriteit. De inrichting van de weg bestaat uit een brede rijbaan. De maximum snelheid bedraagt 30 km/u.

Verkeersveiligheid

Er zijn in de gemeente Breda diverse wegen welke een verblijfsfunctie hebben voor woonwijken en wel (al) 30km/uur zijn, maar nog niet de gewenste inrichting hebben om dit 30 karakter te benadrukken en/of zelfs af te dwingen. Hoewel het niet mogelijk is dat iedereen niet harder kan rijden dan 30km/uur, ligt het wel in de lijn der verwachting dat met voorgestelde maatregelen de gereden snelheid dermate omlaag gaat dat dit bijdraagt aan een veiligere leefomgeving en een wegbeeld wat beter past bij een woonwijk. Maatregelen die hieraan bijdragen zijn de (optische en fysieke) versmallingen, drempelplateaus, uniformeren van de voorrangsituaties en markeringen.

Onderhoud en Klimaatadaptatie

Zoals eerder aangegeven zijn beide wegen relatief breed van opzet en kan het ruimtebeslag in de nieuwe situatie worden gereduceerd. Het wegprofiel van beide wegen wordt versmald om het verkeer beter te begeleiden, om parkeerplaatsen te maken en om de fietsers een betere plek te geven. Hiermee komt er ruimte vrij die kan worden toegevoegd aan het groen. Dit wordt toegevoegd aan het bestaande areaal groen van de wegbermen. Het wegdek van de Blauwe Keiweg wordt op enkele plaatsen vervangen door een nieuwe deklaag (klein onderhoud).

Fietsverkeer

Daarnaast is het vanuit een veilige en comfortabele fietsomgeving gewenst om de fietsverbinding met de Erasmusweg te verbeteren. Dit is een veel gebruikte route door de wijk en als alternatief voor andere routes richting Poolseweg of langs de Zwijnsbergenstraat vaak een kortere verbinding voor de wijk Blauwe Kei-IJpelaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen