Speelplaats Liniewal - Meers opknappen

Plan Breda 02-08-2022

Bewoners uit de wijk De Staart hebben het plan om de speelplaats tussen de Liniewal en Meers op te knappen en hier een natuurlijke speelplaats van te maken. Ze wilden graag van andere bewoners uit De Staart weten hoe zij hierover denken en/of een bijdrage willen leveren.

Names de Initiatiefnemer: 'De jeugd van tegenwoordig'. Een bewonersgroep van ouders met jonge kinderen uit de wijk De Staart:

In juni hebben wij samen met gemeente Breda een enquête gehouden over het opknappen van de speelplaats Liniewal – Meers. Wij zijn blij met de vele positieve reacties (meer dan 110 uit de wijk en ook nog een tiental reacties van buiten de wijk) en willen u bedanken voor het invullen van de enquête. Er blijkt voldoende draagvlak in de wijk om echt aan de slag te gaan met de speelplaats. We brengen je graag op de hoogte van onze vervolgplannen.

Na de vakantieperiode zullen wij, in samenwerking met de Regiobank, via de site ‘Samen voor de buurt’ een crowdfundingsactie starten. Tijdens de Burendag op zaterdag 24 september as. willen we deze crowdfundingsactie kracht bij zetten door een activiteit op het veld te organiseren.

Na de vakantieperiode gaan we ook de plannen voor de speelplaats verder uitwerken. Uw reacties (ook de kritische reacties) en suggesties zullen wij hierbij als input gebruiken. Uit de reacties is bijvoorbeeld gebleken dat er behoefte is om meer te doen met het veld dan alleen de speelplaats op te knappen. Dit zullen we zeker meenemen in het uitwerken van de plannen. Echter, om het plan behapbaar en overzichtelijk te houden, zal de aandacht, en ook de crowdfund actie, in eerste instantie gericht zijn op de speelplaats. Opties die genoemd zijn (hondenspeelplaats, aanpassing voetbalveld, jeu-de-boulebaan) worden daarbij wel in het achterhoofd gehouden, zodat dit later nog opgepakt kan worden.

Update 21 september 2022

De crowdfundingsactie voor dit plan staat inmiddels op 'Samen voor de Buurt' van de Regiobank. Het streefbedrag is 5000 euro, waarvan de eerste paar honderd euro al in de pocket is. De actie loopt tot half oktober.


 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen