Definitief ontwerp Ruitersboslaan

Plan Breda 21-09-2022

De gemeente Breda heeft het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Ruitersboslaan voltooid. In de tekeningen, die hieronder zijn te downloaden zijn, kunt u het Definitief Ontwerp (DO) inzien.

Het ontwerp is gemaakt in overleg en samen met bewoners, verenigingen, bedrijven en de klankbordgroep die betrokken zijn bij de herinrichting van de Ruitersboslaan.

Vervolgstappen en planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de Ruitersboslaan medio oktober 2022. Het werk vindt plaats in twee delen:

  • Het eerste deel is vanaf de kruising met de Mozartlaan tot aan de Willem van Oranjelaan. Dit gebeurt in verschillende fases. De werkzaamheden in dit eerste deel zijn rond maart / april 2023 gereed.
  • Het tweede deel is vanaf de Mozartlaan tot de Maarten de Vriesstraat. Dit vindt plaats vanaf september 2023. 

Na aanbesteding is de detailplanning en fasering van de aannemer bekend. Bewoners ontvangen tegen die tijd alle informatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen