Uitbreiden Kleine Zaal MEZZ voorlopig niet haalbaar

Plan Breda 21-09-2022

Het voorlopig ontwerp voor het uitbreiden van de Kleine Zaal van poppodium MEZZ is financieel doorgerekend. Op basis hiervan hebben het bestuur van de Stichting Mezz en de gemeente Brede de conclusie getrokken dat de uitbreiding op dit moment onhaalbaar is.

Er is meer onderzoek nodig om het voorlopig ontwerp verder te brengen naar een definitief ontwerp. De stichting is gestart met het zoeken naar partners en/of andere (externe) financieringsbronnen. Het doel is om zo voldoende budget te vinden waardoor de uitbreiding van de kleine zaal alsnog financieel haalbaar wordt.

Poppodium MEZZ wil de Kleine Zaal uitbreiden van de bestaande capaciteit van 100 naar 200 tot 250 bezoekers.

Informatieavond en reageren

Tijdens de informatieavond voor omwonenden op 15 juni hebben de deelnemers informatie ontvangen over het Voorlopig Ontwerp. Architect Erick van Egeraat gaf een toelichting op het ontwerp. Er zijn deze avond ook vragen gesteld en deze zijn beantwoord door de directie van Poppodium MEZZ, de architect en de gemeente.

Het Voorlopig Ontwerp is van 8 tot 22 juni gepubliceerd op PlanBreda. In deze periode konden geïnteresseerden reageren op de plannen. Deze reactie en de beantwoording vanuit het projectteam zijn vanaf heden gepubliceerd op PlanBreda.

Bewoners uit de directe omgeving van Poppodium MEZZ hebben de wens geuit om de zijgevel die grenst aan het park te vergroenen. Er wordt nog gestudeerd op de mogelijkheden voor het aanbrengen van groen. Dit gebeurt in overleg met de landschapsarchitecten van de gemeente, zodat aangehaakt kan worden bij andere plannen om het Chassépark verder te vergroenen.

Van Voorlopig ontwerp naar Definitief Ontwerp

Het voorlopig ontwerp is naar aanleiding van de reacties niet gewijzigd. De reactie op de inbreng (vragen en suggesties) staat hier.

Voortgang

De bestuurlijke besluitvorming begon dit najaar. U werd via PlanBreda geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen