Naar meer natuur in Landgoederenzone Haagse Beemden

Plan Breda 21-06-2023

De gemeente presenteerde 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. De reacties zijn verwerkt en het plan in afgerond.

De gemeente is van plan om de agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden op korte termijn om te vormen naar natuur en in te richten met landschapstypen die aansluiten op het Natuurbeheerplan van de provincie.  Dit in samenspraak met de provincie. Daardoor kan het Natuurnetwerk Brabant (NNB) zich verstevigen en uitbreiden.

Het is de bedoeling met de juiste ingrepen en het juiste beheer de natuurdoelstellingen te behalen. En daarbij te zorgen dat het als een agrarisch cultuurlandschap herkenbaar blijft. We dienen daarbij rekening te houden dat een groot deel van dit gebied bestaat uit het beschermd Rijksmonument van Landgoed Burgst en bovendien ook deel uitmaakt van het erfgoed van de Haagse Beemden.

Adviesbureau Copijn werkt samen met Adviesbureau Natuurbalans aan een integraal inrichtingsplan om op perceelniveau aan te geven welke maatregelen nodig zijn. Dit is de basis voor het concept voorlopig ontwerp.

Gemeente en Adviesbureau Copijn presenteerden 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. Je kon hier reageren met idee├źn en wensen tot en met 24 november 2021.

Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

De gemeente voert momenteel onderzoek uit naar niet gesprongen explosieven in de landgoederenzone. Ook wordt er archeologisch onderzoek gedaan.

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp en een bestemmingsplan. Hieraan zijn werkzaamheden verbonden die mogelijk zichtbaar kunnen zijn in het gebied. Bijvoorbeeld het inmeten van het terrein, een natuurtoets en onderzoek naar de waterbodem.

Ook wordt er gewerkt aan het afronden van het definitief ontwerp. Naar verwachting kan in september dit worden besproken met de wethouder. Hierbij worden ook de vragen van de bewoners en de antwoorden hierop besproken met de wethouder. Na akkoord van wethouder en college wordt de zogenaamde nota van commentaar bekend gemaakt en het definitief ontwerp vrij gegeven. Het definitief ontwerp komt dan op PlanBreda.

Update juni 2023

Het college heeft het DO vrijgegeven, dat kunt u hier inzien. Ook kunt u hier de ingekomen reacties en vragen inzien, en de antwoorden daarop.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen