Vissteigers Neerpeltstraat

Plan Breda 20-10-2022

De vissteigers aan de Neerpeltstraat hebben onderhoud nodig. Echter vermoedde de gemeente dat deze vissteigers niet worden gebruikt. We onderzochten daarom of het zinvol is om de vissteigers te behouden en onderhoud te plegen.

De vissteigers aan de Neerpeltstraat hebben onderhoud nodig. Echter vermoedde de gemeente dat deze vissteigers niet worden gebruikt. We onderzochten daarom of het zinvol is om de vissteigers te behouden en onderhoud te plegen. Een alternatieve invulling op deze locatie is het verwijderen van de vissteigers en daarvoor in de plaats meer groen te plaatsen. Meer groen zorgt voor een betere afwatering, een lagere temperatuur en een aantrekkelijke omgeving. 

Update oktober 2022 

Afgelopen zomer kon u reageren op de vraag of de vissteigers aan de Neerpeltstraat gerestaureerd en behouden moesten blijven, of dat verwijderd konden worden. Er is een meerderheid voor het verwijderen van de vissteigers om daarvoor in de plaats meer ruimte te geven voor ecologie. Een kleine groep gaf echter aan de vissteigers graag te behouden.  

Om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen is besloten de vissteigers te verwijderen op één na. Eén vissteiger wordt gerestaureerd, de andere vissteigers worden verwijderd en ingericht voor natuur. In verband met de slechte staat van de vissteigers vinden deze werkzaamheden dit najaar nog plaats. 

We hebben ook vragen gekregen over het beheer van de betreffende oever. De oever bij de vissteigers  wordt ecologisch beheerd omdat het bijdraagt aan de biodiversiteit. Aan de oever hebben flora en fauna een vaste broed- en verblijfplaats. Bloemrijk hooiland laat zijn zaden achter (daarom maaien we na de langste dag) en in de rietkraag broeden rietvogels zoals de Kleine Karekiet. Libellen hebben de rietkraag nodig om uit het water te komen en in het riet vanuit larvenstadium hun gedaanteverwisseling te ondergaan naar een imago (volwassen libel). Ook kleine zoogdieren en dagvlinders hebben daar hun leefgebied. Om de oever ecologisch zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor flora en fauna, maaien we de oever slechts twee keer per jaar en direct aan het water zelfs nog minder vaak.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen