Herinrichting Oranjeplein

Gemeente Breda 25-10-2022

De gemeente wil het Oranjeplein opnieuw gaan inrichten. Het Oranjeplein ligt aan de Ginnekenweg ter hoogte van de zuidelijke rondweg. De nota van commentaar naar aanleiding van de reacties kun je nu bekijken.

De gemeente wil het Oranjeplein opnieuw gaan inrichten. Het Oranjeplein ligt aan de Ginnekenweg ter hoogte van de zuidelijke rondweg. Het plan is ontstaan uit een intensieve samenwerking met een vertegenwoordiging uit de buurt.

Het Oranjeplein is momenteel een verkeerskundig knooppunt dat centraal ligt in de wijk Ginneken. De Ginnekenweg was in de middeleeuwen de zuidelijke invalsroute van de stad Breda. Deze hoofdstructuur is in  de loop van de tijd gewijzigd. De belangrijkste route is verlegd naar de Prins Hendrikstraat. Deze wijziging was het gevolg van de bouw van de tunnelbak in de zuidelijke rondweg. Hierdoor is er een omgeving ontstaan, waarbij de auto het straatbeeld domineert. 

Doel

We willen een aantrekkelijk plein, waar alle verkeersdeelnemers veilig gebruik van kunnen maken. De langzaamverkeerroute tussen de binnenstad en de Ginnekenmarkt moet worden verbeterd. Ook een rustpunt op het tunneldek zit in het ontwerp. Om extra aandacht te schenken aan de geboorteplaats van Marga Minco is er in het ontwerp ruimte voor een kunstwerk.

Voorlopig Ontwerp

Het nu gepresenteerde Voorlopig Ontwerp  is in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging uit de buurt opgesteld. Hierbij is gekeken naar de eisen en de wensen voor dit gebied. Alle functies van de openbare ruimte dienen in het ontwerp meegenomen te worden. Denk aan voldoende ruimte voor het fiets- en autoverkeer, maar ook voor groen, afvalinzameling en parkeren en dit alles op een beperkte ruimte. We denken dat we met dit Voorlopig Ontwerp tot een goed afgewogen geheel zijn gekomen. De 1e reacties op het plan zijn ook erg enthousiast.

Bekijk nota van commentaar

 

Update oktober 2022

De nota van commentaar naar aanleiding van de 44 reacties is nu gereed en wordt hiermee gedeeld, de bijbehorende en aangepaste VO tekening is ook toegevoegd. Zodra het DO beschikbaar is, wordt dat via deze pagina met u gedeeld. 

Update juni 2023

Het college heeft het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Oranjeplein goedgekeurd. Als vervolg hierop is de aanbestedingsprocedure gestart op 12 juni 2023. Als alle stappen (inschrijvingen, selectie, bezwaartermijn) conform verwachting verlopen, dan kan er in de tweede helft van juli definitief worden gegund. Daarna gaat de aannemer aan de slag met de voorbereiding, startdatum werk en fasering. Op het moment dat de aannemer bekend is, wordt er een Breda Bericht uitgedaan.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen