Voorlopig ontwerp fietsroute St. Ignatiusstraat – Robijnstraat – Mgr De Vetstraat

Plan Breda 01-11-2022

Het college gaf het voorlopig ontwerp van de St. Ignatiusstraat – Robijnstraat – Mgr De Vetstraat vrij voor consultatie.

De gemeente Breda wil op de Sint Ignatiusstraat Robijnstraat en Mgr. De Vetstraat een hoogwaardige fietsvoorziening realiseren. De gedachte hierachter is dat de route goed en veilig is en vooral comfortabel fietsen mogelijk maakt. Dit stuk sluit aan op de bestaande fietsstraat Heusdenhoutsestraat en dient voor een stedelijk en regionaal route naar de oostkant van Breda en uiteindelijk richting Rijen en Tilburg. 

De fietsroute maakt onderdeel uit van de F58 Breda Tilburg. De gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze / Rijen, Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben de bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute F58 getekend. De andere gemeenten zijn ook bezig met de aanleg van deze route.  

Afgelopen jaren zijn in de gemeente Breda de Tilburgseweg (2020), Heerbaan (2020) en de Heusdenhoutsestraat (2018) aangepakt ten behoeve van deze fietsroute. 

Om de route te completeren wordt er nog in enkele straten vanaf de Heusdenhoutsestraat tot aan de Wilhelminasingel een veilige en snelle fietsroute, aangelegd. 

Het ontwerp betekent: 

Mgr. De Vetstraat 

De Mgr. De Vetstraat is een 30km/zone straat waar op dit moment harder wordt gereden dan is toegestaan. Daarom gaan we de weg versmallen in combinatie met het realiseren van een fietsstraat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er feitelijk voor de auto niets veranderd. De bereikbaarheid en de hoeveelheid parkeerplaatsen blijven behouden. Er komt een plateau met het kruispunt Gastakker om de snelheid van de automobilist te verlagen en tevens komt er in het midden een lichte verhoging. De Mgr. De Vetstraat krijgt dezelfde inrichting als de Heusdenhoutsestraat. Ook is er meer ruimte voor groenstroken langs de rijbaan. 

Robijnstraat 

De Robijnstraat is een 30km/zone straat waar een winkelcentrum aan ligt. In de bestaande situatie ligt de in- en uitgang van de parkeerplaatsen aan de Robijnstraat. In het ontwerp is deze in- en uitgang verplaatst naar de Mgr. Leijtenstraat. Over een deel van de Robijnstraat komt er een lichte verhoging in het midden van de rijbaan net als in het ontwerp van de Mgr. De Vetstraat. De snelfietsroute sluit daar aan op de bestaande fietspad van de Beverweg.  

St. Ignatiusstraat

Aan de zuidzijde van de St. Ignatiusstraat komt een tweerichtingenfietspad. Om deze te realiseren zullen er 26 parkeervakken komen te vervallen. Op dit moment is de gemeente ook bezig met de voorbereiding voor invoering van gereguleerd parkeren in de wijk Brabantpark. Deze beide trajecten worden in samenhang opgepakt.  

De bushaltes zuid- en noordzijde van de Ignatiusstraat bij de BUas worden verlengd en verder opgewaardeerd om de BUas beter te kunnen bedienen met busreizigers.  

Update 18 oktober 2022 

Er zijn ongeveer veertig meldingen binnen gekomen over het voorlopig ontwerp. Dit verwerken we komende maanden in een nota van commentaar. Het voorlopig ontwerp wordt mede door de gemaakte opmerkingen aangepast naar een definitief ontwerp. De nota wordt met het definitief ontwerp als bijlage van een bestuursvoorstel voorgelegd aan het college. Zodra het college akkoord is, versturen we de nota naar alle personen die hun e-mailadres hebben achtergelaten. De verwachting is dat dit proces (voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp) 4 tot 8 maanden duurt.

Het definitief ontwerp komt op PlanBreda zodra deze is vrijgegeven door het college.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen