Veilig en toegankelijk trottoir Overakkerstraat

Plan Breda 30-11-2022

De gemeente ontving al langere tijd meldingen over de staat van het trottoir in een gedeelte van de Overakkerstraat, zoals losse en uitstekende tegels door boomwortels.

Uit onderzoek bleek dat de bomen nog een toekomstverwachting hebben van minimaal 10 tot 15 jaar. Ook het riool had deze minimale toekomstverwachting. Er was dus geen reden voor een totale herinrichting van de straat. 

Om een veilig en toegankelijk trottoir te garanderen zijn er wel herstelwerkzaamheden nodig.   

Op woensdag 12 oktober was er een informatiebijeenkomst van 19.30 tot 20.30 uur bij Kinderboerderij Wolfslaar. Iedereen kon tot 27 oktober via PlanBreda reageren op het onderhoud van de straat en het formaliseren van het deels parkeren op het trottoir. 

Wat houden de werkzaamheden in: 

De bandenlijn wordt verplaatst en de rijbaan wordt smaller. Boomspiegels worden groter en het trottoir wordt opnieuw bestraat, met gebruikte tegels.  

Alle bomen** blijven behouden. Dit past in de visie Stad in een Park. De boomspiegels worden vergroot. Er komt grondverbetering in de boomspiegels. De te verwijderen bestaande grond wordt daar verwijderd met een grondzuiger. Omdat een deel van de bomen op de bomenkaart staat, worden deze bomen tijdens de werkzaamheden beschermd volgens het stambeschermingsprotocol.  

Het trottoir wordt breder. De tegels (oud en veel breuk) in het huidige voetpad, worden vervangen door andere tegels. De trottoirbanden worden vervangen door afgeschuinde banden omdat we gaan toestaan dat men op het trottoir gaat parkeren. In het kader van duurzaamheid, maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande materialen  

Omdat de straat smaller wordt, zullen auto’s parkeren op het trottoir. Door toepassing van schuine trottoirbanden zal duidelijk worden tot waar het parkeren op het trottoir toegestaan is. Er komt aan het begin van de straat (beide zijden) een bord. Hiervoor moet een Verkeersbesluit genomen worden. 

Dit onderhoudsproject om de veiligheid en toegankelijkheid van het trottoir te verbeteren is toereikend voor een periode van 10 tot 15 jaar. Na deze periode is ook het riool aan vervanging toe en zal de situatie van de gehele straat opnieuw onderzocht moeten worden.

Planning 

De eerste onderhoudsslag (het snoeien van de bomen) staat gepland medio februari 2023. De uitvoering van de werkzaamheden aan trottoir en de straat starten vermoedelijk in het voorjaar van 2023.  

** Momenteel loopt  een extra onderzoek bij drie bomen omdat er zwammen op de stam geconstateerd zijn. Het onderzoek moet vaststellen of deze bomen ook daadwerkelijk veilig behouden kunnen worden. 

Update 9 november 2022

Werkzaamheden en planning

Alle reacties zijn verwerkt in de Nota van Commentaar, die hieronder gedeeld is.

Het snoeien van de bomen is gepland in februari 2023, naar voren halen is niet mogelijk. Naast het snoeien van de dode takken zal obstakelsnoei worden uitgevoerd. Obstakelsnoei is het zo goed mogelijk en bedekt mogelijk snoeien tot een meter van het obstakel. Verder wordt er niet extra gesnoeid richting huizen en tuinen. Vanuit het gemeentelijk beleid worden er geen bomen extra gesnoeid vanwege bladval, vruchtval, plak, etc. De gemeente bekijkt of preventief iets gedaan kan worden aan de overlast van plak. Het herstraten van de rijbaan en de trottoir zullen starten na het snoeien.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen