Onderhoud Brigidastraat

Plan Breda 01-02-2023

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de Brigidastraat. De bomen zorgen er namelijk voor dat de voetpaden te smal zijn. Ook drukken wortels de tegels omhoog.

In oktober-november 2022 kon u reageren op de aanpak Brigidastraat. Er is het meeste draagvlak voor de optie om de rijbaan te versmallen. Hier is een Definitief Ontwerp van gemaakt. Dit is te zien op www.planbreda.nl. Het groot onderhoud start na de zomer 2023. Vooruitlopend worden in maart de bomen gekapt.

Groot onderhoud

  • De rijbaan wordt ongeveer 50 tot 70 centimeter smaller. Om dit te kunnen doen gaan alle tegels en stenen eruit. De banden aan de zijkant van de rijbaan worden opnieuw geplaatst. Daarna wordt  de bestrating weer terug  aangebracht. We gebruiken hiervoor de bestaande tegels en stenen.
  • Tussen de Deken dr. Drickxweg en Brigidahof komen paaltjes om te voorkomen dat hier over de stoep wordt gereden.
  • De kruising met de Mariastraat wordt extra benadrukt. Hier wordt een visueel plateau aangelegd. Dit is een plateau zonder hoogteverschil. Door de witte markering wordt de zijstraat meer benadrukt.
  • Tussen de Deken dr. Dirckxweg en de Beemd wordt nu half op de stoep geparkeerd. Hier wordt straks markering op de stoep aangebracht. Hiermee wordt aangegeven tot waar de auto’s mogen worden geparkeerd. De ruimte hierachter blijft dan vrij voor voetgangers.
  • Als we aan de slag zijn met de werkzaamheden aan het voetpad in de Brigidastraat start ook het onderhoud tussen de Kalverwei en Eikbergse Akker. Er zitten daar namelijk veel kuilen in de weg. Tussen deze straten wordt de weg opnieuw gestraat.
  • Tussen de Beemd en Deken Dr. Dirckxweg wordt het riool op een paar punten aangepast. Zo kan het regenwater beter weg.

Planning

In maart worden 12 bomen in de Brigidastraat gekapt. Dit doen we bewust vóór het naderende broedseizoen. U wordt nader geïnformeerd over de exacte planning van de werkzaamheden na de zomer 2023.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen