Heksenwiel: een hart voor de wijk

Plan Breda 13-04-2023

Werkgroep Haagse Beemden zet zich in voor de wijk.

De werkgroep Heksenwielplein is een werkgroep die ontstaan is vanuit het netwerk Haagse Beemden Verbindt. Deze werkgroep is al bijna twee jaar bezig met een visie voor het gebied Heksenwielplein en Tweeschaar. Thema’s zijn voornamelijk veilige oversteekbaarheid van de Emerparklaan van en naar het Heksenwielplein en verbinding naar de landgoederenzone. Alles met als hoofddoel een Heksenwielplein die een volledige wijkcentrumfunctie vervuld waar mensen kunnen ontmoeten, winkelen, recreëren en meer.

Deze thema’s/aandachtspunten rondom het Heksenwielplein/ Emerparklaan zijn getoetst bij de wijk door middel van ruim honderd interviews die de werkgroep heeft afgenomen bij bewoners. Dit is vervolgens vertaald naar een visie voor het gebied.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen