Minder verharding in Heusdenhout

Plan Breda 21-06-2023

Het klimaat verandert waardoor de kans op hevige regenbuien en wateroverlast toeneemt. Daarom investeert de gemeente Breda in locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin).

De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten, de achteruitgang van biodiversiteit terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren. Daarom versmallen we voetpaden waar het kan en verwijderen we overbodige verharding. Het bord bij u in de straat markeert een van deze locaties.  

Locatie 

Het ging om de voetpaden die liggen tussen: 

  1. Gastakker en Besteveld (één groenstrook). 

  1. Weilustlaan en Draaiboom (twee groenstroken). 

  1. Bergschot en Heerbaan (één groenstrook). 

Bij u in de wijk Heusdenhout, in de vier langgerekte groenstroken die de verbinding vormen tussen het oostelijk- en westelijk deel van de buurt, zagen wij mogelijkheden om tegels te verwijderen en het gazon uit te breiden. 

Werkzaamheden 

Er worden overbodige voetpaden verwijderd, gazon toegevoegd en waar nodig voetpaden hersteld.  

Met deze maatregelen proberen we bij te dragen aan een meer natuurvriendelijke omgeving. We  creëren op deze manier een groter infiltratie oppervlakte voor water. Het weghalen van tegels (880m2) draagt bij aan minder hitte, meer infiltratie, het aanvullen van grondwater en minder wateroverlast.  

De werkzaamheden zullen in het tweede kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.     

Reageren

Via het formulier kunt u een reactie geven op het voorstel. Dit kon tot en met 6 april 2023.  

Update juni 2023

Dit project is in uitvoering. Er zijn veel reacties binnengekomen naar aanleiding van PlanBreda en alle melders zijn van antwoord voorzien. In grote lijnen ging het om suggesties om ook op andere plaatsen iets te doen. We hebben de bewoners uitgenodigd om samen met de buren met een gedragen idee te komen. Er waren geen wijzigingen in dit project naar aanleiding van PlanBreda.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen