Reconstructie Jan Nieuwenhuijzenstraat en Van Almondepad

Plan Breda 31-07-2023

De gemeente vernieuwt de riolering in de Jan Nieuwenhuijzenstraat en het Van Almondepad. Bredanaars konden tot en met 5 februari een reactie geven op het Voorlopig Ontwerp. Hoe nu verder?

Update 31 juli 2023

De gemeente gaat het Voorlopige Ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. Hierin proberen we waar mogelijk de reacties vanuit de participatie te verwerken. Bekijk de reactienota op deze pagina.

Omwonenden worden nader geïnformeerd over het Definitieve Ontwerp en de planning van de uitvoering. De werkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

Meer info

De gemeente vernieuwt de riolering in de Jan Nieuwenhuijzenstraat en het Van Almondepad. Doordat alle bestrating opgebroken moet worden, biedt dit de kans tot herinrichting van de beide straten. De herinrichting vergroot de verkeersveiligheid, met name op de chaotische momenten tijdens de schoolspits.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit direct aanwonenden en vertegenwoordigers van de scholen. Deze klankbordgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen, met als resultaat het voorlopige ontwerp (VO) dat onderaan deze pagina te bekijken is.

Voorlopig ontwerp

Dit voorlopige ontwerp ging uit van een prominentere rol voor de langzamere verkeersdeelnemer; auto’s dienen zich aan te passen. Er komt structuur in het verkeersbeeld door een groene middenberm en door 'Kiss en Ride'-plekken te maken. Daarnaast komen er 'Kiss en Bike'-plekken om kinderen met de fiets af te zetten. Er is gekozen voor een gescheiden routing heen en terug om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen