Minder verharding aan het Groenedijkplein

Plan Breda 31-07-2023

De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren. Ook aan het Groenedijkplein.

Naar aanleiding van de publicatie op PlanBreda ontvingen we een tiental reacties op het plan voor meer groen aan het Groenedijkplein. Het ging om suggesties om meer te doen dan de plek alleen omvormen naar een gezon.

Hoe nu verder?

Ingrijpende aanvullingen op de plannen (zoals een jeu-de-boules-baan of speeltoestellen) zijn er niet gekomen. Kleine aanvullingen zoals bolgewassen in het gras, voeren we dit najaar nog uit. Een enkeling had grotere plannen voor het plein in Hoge Vucht. Helaas waren deze niet reëel. Alle melders hebben inmiddels een antwoord gekregen.

Meer info

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom is de gemeente Breda dagelijks op zoek naar locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin). Verder versmallen we voetpaden waar dat kan en verwijderen we overbodige infrastructuur. Het bord bij u in de straat markeert een van deze locaties. Op deze plek vervangen we stenen door groen.

Locatie

Het gaat om het plein dat ligt tussen de Groenedijk en David ’t Kindstraat (Groenedijkplein). Op de bijgevoegde foto is de locatie weergegeven.

Werkzaamheden

Er worden stenen verwijderd en gazon toegevoegd. Op de ingesloten weergave worden de werkzaamheden toegelicht. We dragen met deze maatregel bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en maken op deze manier een groter infiltratie oppervlakte voor water.

Het weghalen van tegels (1400m2) draagt bij aan minder hitte, meer infiltratie, aanvullen van grondwater en minder wateroverlast.

De werkzaamheden zullen in het tweede kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.   

Reageren

Via PlanBreda kon je een reactie geven op het voorstel. Dit kon tot en met 15 maart 2023.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen