Meer groen aan de Ploegstraat en het Fatimaplein

Plan Breda 11-10-2023

De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren.

Update 11 oktober 2023

De reactietermijn is voorbij. We hebben drie reacties ontvangen op het plan, allemaal positief. Hierdoor blijven de plannen ongewijzigd. Iedereen die gereageerd heeft, heeft inmiddels een reactie ontvangen. Het plan is om de werkzaamheden af te ronden voor het einde van het jaar, mits het weer het toelaat.

Vergroenen

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom is de gemeente Breda dagelijks op zoek naar locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin). Verder versmallen we voetpaden waar dat kan en verwijderen we overbodige infrastructuur. Het bord bij u in de straat markeert een van deze locaties. Op deze plek vervangen we stenen door groen.

Locatie 

Het gaat om de Ploegstraat voor de woningen met de huisnummers 110 tot en met 112 A. En de voorkant van de woningen aan het Fatimaplein met de huisnummers 4 tot en met 10. Op de foto in de bijlage zijn de locaties weergegeven.

Werkzaamheden 

Er worden stenen verwijderd en groen toegevoegd (bomen en lage struiken). Op de ingesloten weergave worden de werkzaamheden toegelicht. We dragen met deze maatregel bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en maken op deze manier een groter infiltratie oppervlakte voor water.  

Het weghalen van tegels (380 m2) draagt bij aan minder hitte, meer infiltratie, aanvullen van grondwater en minder wateroverlast. De werkzaamheden zullen in het vierde kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.     

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen