Meer groen aan winkelstrip Epelenberg

Plan Breda 12-10-2023

De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en meer water op een natuurlijke manier laten infiltreren.

Het klimaat verandert waardoor fellere regenbuien gaan vallen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom is de gemeente Breda dagelijks op zoek naar locaties die vergroend kunnen worden (tegels eruit, planten erin). Verder versmallen we voetpaden waar dat kan en verwijderen we overbodige infrastructuur. Het bord in de straat markeert één van deze locaties. Op deze plek vervangen we stenen door groen.

Update 12 oktober

De reactietermijn is voorbij. We hebben éen reactie ontvangen op het plan en inmiddels contact opgenomen met de persoon in kwestie. De plannen blijven ongewijzigd. Het plan is om de werkzaamheden af te ronden voor het einde van het jaar, mits het weer het toelaat.

Locatie

Het gaat om de winkelstrip die ligt aan de Epelenberg en grenst aan de huisnummers 2 tot en met 20. Op de luchtfoto is de locatie weergegeven.

Werkzaamheden

Er worden stenen verwijderd, bomen vervangen (vanwege slechte gezondheid) en groen toegevoegd. Op de ingesloten weergave worden de werkzaamheden toegelicht.  

We dragen met deze maatregel bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en maken op deze manier een groter infiltratie oppervlakte voor water. Het weghalen van tegels (280m2) draagt bij aan minder hitte, meer infiltratie, aanvullen van grondwater en minder wateroverlast.

De werkzaamheden zullen in het 4e kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen