Herinrichting Oude Terheijdenseweg

Plan Breda 02-11-2023

De gemeente gaat het riool vervangen in de Oude Terheijdenseweg en het pleintje aan de Terheijdenseweg.

In de Oude Terheijdenseweg liggen de huidige rioolleidingen aan beide zijden van de voorgevels. De riolering is in slechte staat en moet worden vervangen.  

Het ontwerp voor de herinrichting van de Oude Terheijdenseweg, het pleintje Terheijdenseweg en deel Lachappellestraat is net voor de zomer vastgesteld door het college. Het ontwerp, dat voorgelegd is aan het college, is de uitkomst van een intensief participatietraject met verschillende bewonersgroepen, bezoeken op locatie en onderzoeken.

De Oude Terheijdenseweg tussen de Speelhuislaan en Pastoor Potterplein wordt (her-)ingericht na een noodzakelijke rioolvervanging. Er komt een nieuw hoofdriool onder de rijbaan. De bestaande riolering (onder het trottoir) wordt buiten gebruik gesteld en waar mogelijk verwijderd. Kabels en leidingen zijn recent vervangen (in 2019). De inrichting van de straat wordt aangepast i.v.m. behoud van de bomen.

Het ontwerp geeft invulling aan de ambitie van ‘Breda stad in een park’ door behoud van de bomen en de aanwezige groenstroken. Het pleintje aan de zijde van de Terheijdenseweg wordt aanzienlijk groener.  Door het verleggen van de rijbaan ontstaan er betere groeiomstandigheden voor de bestaande bomen. Op verzoek van bewoners heeft er een optimalisatie plaatsgevonden in het aantal parkeerplaatsen, haaks parkeren wordt langsparkeren. 

De uitkomende natuurstenen banden wordt op creatieve wijze hergebruikt bij de geveltuintjes. Natuursteen keien worden overgenomen vanuit andere projecten in Breda. Naast de aanpassing van de bovengrondse inrichting wordt een groot hemelwaterriool in de weg aangelegd, dit is opgenomen in het Stedelijk waterplan 2019-2023.

De komende maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zal het werk aanbesteed worden. We willen begin 2024 starten met de werkzaamheden aan de zijde van het pleintje Terheijdenseweg. Te zijner tijd volgt nadere informatie hierover. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen