Aanpak Zuilenstraat

Plan Breda 13-12-2023

Afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken geweest met bewoners met het doel de verkeerssituatie in Zuilenstraat te verbeteren.

23 juni is een inloopmiddag georganiseerd waar deze ideeën gepresenteerd zijn. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn de plannen aangepast en verwerkt on het ontwerp. Het definitieve plan is nu bekend.

Update 13 december 2023

De reactietermijn is inmiddels voorbij. Iedereen die gereageerd heeft op het plan, heeft een e-mail ontvangen met reactie. De nota van commentaar is openbaar en is te downloaden onderaan deze pagina.

Het plan

  • De Zuilenstraat wordt versmald.

De parkeervakken aan westzijde (de oneven huisnummers) worden vervangen door de groenvakken te vergroten. De vakken worden met de bestaande beplanting aangevuld.

Doordat de auto’s opschuiven en komen te parkeren op de huidige rijbaan wordt de straat smaller. Hierdoor zal de snelheid afnemen. Door deze maatregelen toe te passen wordt de rijbaan 5,5 meter breed wat breed genoeg is voor tweerichtingenverkeer.

Met deze maatregelen dragen we ook bij aan een meer natuurvriendelijke omgeving en maken op deze manier een groter infiltratie oppervlakte voor water. Het weghalen van de wegverharding draagt bij aan minder hitte, meer infiltratie, aanvullen van grondwater en minder wateroverlast.

  • Er worden twee drempels toegevoegd, ter hoogte van huisnr. 38/40 en 90
  • Vanaf de Ettensebaan wordt aan de oneven zijde een parkeerverbod ingesteld (zie tekening)

Hieronder bekijk je het ontwerp. De reactietermijn is voorbij, reageren kon tot en met 10 november.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen