Een nieuwe gezondheidsvisie

Plan Breda 21-12-2023

Als gemeente werken we aan een nieuwe gezondheidsvisie, waarvoor we de input hebben gevraagd van inwoners.

Een goede gezondheid is belangrijk. Ook in Breda werken we continu aan dit thema. Zo zorgen we voor voldoende ruimte voor sport en bewegen maar ook voor bijvoorbeeld rookvrije speeltuinen. Komende jaren zetten we extra stappen. Hoe we dat gaan doen, staat in de concept gezondheidsvisie ‘Samen gezond vooruit!’. De eerste Gezondheidsvisie van de Gemeente Breda. Een visie waaraan de gemeente, partners in de stad én heel veel inwoners een bijdrage hebben geleverd.

We wilden graag alle inwoners van Breda uitnodigen om feedback te geven op de concept gezondheidsvisie. Je kon jouw mening met ons delen door wat vragen te beantwoorden. We gaan de reacties zorgvuldig bekijken en beoordelen of we ze kunnen opnemen in de gezondheidsvisie. Vervolgens leggen we de visie voor aan de gemeenteraad die de visie vaststelt. Uiteraard publiceren we daarna de definitieve gezondheidsvisie en gaan we samen met de stad de plannen uitvoeren.

Download hier de concept gezondheidsvisie

We willen jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en bijdrage aan de gezondheidsvisie van Breda. Samen werken we aan een gezondere toekomst voor Breda!

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen