Voorlopig Ontwerp rotonde Emerparklaan-Heksenwiellaan

Plan Breda 14-05-2024

Gemeente Breda gaat begin 2025 een rotonde aanleggen op de kruising tussen de Emerparklaan en de Heksenwiellaan. Op deze pagina staat het Voorlopige Ontwerp met sfeerbeelden en een nadere toelichting hierover. De reactietermijn is inmiddels voorbij.

Update 14 mei 2024

Op basis van alle reacties verandert het voorlopig ontwerp van de rotonde Emerparklaan en Heksenwiellaan niet. We hebben op alle reacties afzonderlijk gereageerd. De zogenoemde reactienota vind je terug onderaan deze pagina. Het definitieve ontwerp verwachten we in juni klaar te hebben.

Aanleiding 

Een rotonde is nodig om de kruising veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is uit een onderzoek van Goudappel BV gebleken dat een rotonde op deze locatie voor een betere doorstroming zorgt. In de huidige situatie kan met name in de spits het verkeer vast staan. De gemeente heeft daarom in samenwerking met een werkgroep Heksenwielplein dit Voorlopige Ontwerp opgesteld. In de volgende collegeperiode willen we ook bij de kruising met de Heksendans een rotonde aanleggen. 

Inrichting rotonde  

De rotonde wordt aangelegd met fiets- en voetpaden die geen voorrang hebben op het wegverkeer. De fietspaden die op de rotonde aansluiten hebben twee richtingen, zoals op meer plekken in de Haagse Beemden. Een plek waar een dubbelzijdig fietspad voorrang heeft op een drukke weg geeft een hoge kans op (ernstige) ongelukken. Het is dan veiliger om de fietspaden een stuk van de rotonde af te leggen en uit de voorrang te houden. Het zebrapad tussen het Heksenwielplein en de Dorsvlegel komt wel terug. Voor extra aandacht komt deze op een drempel dichter op de rotonde te liggen. Het verkeer heeft dan nog geen snelheid of is al snelheid aan het afnemen, waardoor bestuurders meer alert zijn voor overstekende voetgangers. 

Bomen 

Een aantal bomen moet plaatsmaken voor de rotonde, hiervoor komen nieuwe bomen terug. Het vinden van genoeg ruimte voor de bomen is erg lastig vanwege de hoeveelheid kabels en leidingen in de grond. Als het niet lukt om alle bomen bij de rotonde terug te plaatsen, planten we in de nabijheid van het project nieuwe bomen aan. 
 
In de huidige situatie staan de bomen als een laan langs veel delen van de Emerparklaan. Door de aanplant van nieuwe bomen bij de rotonde, zal de groene verbinding met de Emerparklaan worden versterkt. Zowel ter hoogte van de kruising met de Heksenwiellaan als met de Heksendans zorgen de bomen voor een dichte structuur. Bij het Heksenwielplein ontstaat een open deel. Dit moet het gevoel geven dat de weggebruiker uitkomt op de pleinen van het Heksenwiel.  

Aansluiting op het Heksenwielplein 

De rijbanen tussen de kruising met de Heksendans en de nieuwe rotonde worden versmald. Dit draagt bij aan een lagere snelheid en de bermen krijgen zo meer ruimte. De bomen in de middenberm blijven zoveel mogelijk behouden omdat ze grotendeels gezond en volgroeid zijn. In de bermen worden bloembollen geplant om de zichtlijn van het Heksenwielplein naar het plein met de Lucaskerk te benadrukken. Samen met een nieuwe boom moet het groen benadrukken dat de twee pleinen met elkaar in verbinding zijn. 

Bushaltes 

De bushaltes worden verhoogd aangelegd zodat mindervaliden makkelijker de bus in kunnen komen. We verplaatsen de bushaltes zodat ze midden tussen de kruisingen komen te liggen. Hierdoor kunnen de bussen makkelijker bij de halte komen en wordt het doorgaande verkeer niet belemmerd. 

Bereikbaarheid tijdens de realisatie 

Voor de aanleg van de rotonde is de weg een periode niet open te houden voor normaal verkeer. Via een omleiding blijven de sportvelden en het winkelcentrum bereikbaar. Naar verwachting gaat deze omleiding via de Backer en Ruebweg lopen. De bussen van lijn 2 en 4 blijven tijdens de werkzaamheden langs het werkterrein rijden. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen