Schetsontwerp Omegaplein en omgeving

Plan Breda 14-06-2024

Het Omegaplein en omgeving worden opnieuw ingericht. Aanleiding is de vervanging van het riool op het Omegaplein, (het gevoel van) sociale onveiligheid en de verslechterde toegankelijkheid door de wortelopdruk van een aantal bomen.

Tijdens een bewonersbijeenkomst in 2021 heeft de gemeente buurtbewoners gesproken en ideeën en wensen opgehaald. Deze hebben we, zo veel als mogelijk, verwerkt in een eerste ontwerp. Dit schetsontwerp is nu gereed en we nodigen jou uit om mee te denken over de herinrichting.

Twee schetsontwerpen

In de bijlage vind je de uitleg en twee schetsontwerpen.

  • Schetsontwerp A is het basisontwerp waarbij het binnen gebied ’s nachts niet is afgesloten.
  • Schetsontwerp B is het binnen gebied afgesloten tussen 22:00 - 8:00 uur, hierdoor is het mogelijk om meer zitgelegenheden en speeltoestellen (type in overleg met bewoners nader in te vullen) in het ontwerp op te nemen.

Ontwerp B is uitgewerkt om tegemoet te komen aan de vraag of het mogelijk is om het binnen gebied af te sluiten. Echter, het wel/niet afsluiten van de openbare ruimte is een complex vraagstuk met veel randvoorwaarden, variabelen en diverse oplossingen. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. De gemeente Breda wil samen met Laurentius hiervoor vervolggesprekken initiëren met bewoners en belanghebbenden om tot een passende oplossing te komen om het gebied sociaal veiliger te maken.

Update 14 juni 2024

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het Schets Ontwerp (SO) Omegaplein en omgeving. In de afgelopen periode heeft het projectteam alle 17 reacties via Plan Breda en via de informatieavond afgestemd met de verschillende betrokken disciplines. Dit heeft geresulteerd in de reactienota, waarin alle anoniem gemaakte opmerkingen/vragen zijn beantwoord. Deze reactienota is hiermee ook via Plan Breda gedeeld.

We gaan nu intern verder met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO). Hierin proberen we, waar mogelijk, de reacties vanuit de participatie te verwerken. De gemeente Breda gaat in samenwerking met Laurentius vervolggesprekken organiseren met bewoners om tot een passende oplossing te komen om het gebied sociaal veiliger te maken. Ook wordt er een vervolgafspraak op locatie georganiseerd om samen met een aantal bewoners de huidige kwaliteit en toekomstverwachting van de bestaande bomen te bespreken.

Omwonenden en belanghebbenden worden nader geïnformeerd over het VO. Het VO komt dan op PlanBreda. De verwachting is dat dit eind augustus zal zijn.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen