Reageer op het gehele plan Acaciastraat en omgeving

Gemeente Breda 26-06-2018
4004 keer bekeken 7 reacties

Het definitieve plan is bekend.

Definitief ontwerp

De reacties op het hele plan, en de plannen per straat zijn in het nieuwe plan verwerkt. Deze zijn ook per straat te bekijken.

In de legenda staat uitleg over onder andere de gebruikte materialen en groen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Ilona Goos - Projectmanager gemeente Breda

25-09-18 om 15:32

Goedemiddag allen,

Twee weken geleden hebben we tijdens de bewonersavond veel positieve reacties mogen ontvangen op het aangepaste inrichtingsplan. Hieronder een overkoepelende samenvatting wat we nog aan reacties hebben gekregen en hoe we hiermee omgaan bij de nadere uitwerking van het plan. Zowel tijdens de avond als via PlanBreda.

Groen
Met het inrichtingsplan hebben we naar een balans gezocht tussen het groen en parkeren. De toevoeging van het groen was een wens van de bewoners. Ook is meer groen vanuit het veranderende klimaat belangrijk. Veel bewoners gaven op de plannen ook aan dat zij het groen een verbetering vinden voor de uitstraling van de buurt.
Voorafgaand aan het maken van het ontwerp zijn er op een aantal tijdstippen (waaronder 's avonds laat) parkeertellingen gedaan. In het inrichtingsplan zijn meer parkeerplaatsen opgenomen dan tijdens de tellingen maximaal is gemeten. Daarbij is ook rekening gehouden met de parkeerdruk op specifieke locaties.
Enkele bewoners maken zich zorgen over de bomen in relatie tot de lichtinval in hun woning. Bij het maken van het ontwerp is bij de keuze van de beplanting rekening gehouden met de afstand tot en de lichtinval in de woningen. Op locaties waar bomen dicht bij de woningen komen te staan is gekozen voor bomen met een smalle en open structuur. De zijkant van de blijft zo altijd op een trottoirbreedte afstand van de woning.

Verlichting
De lichtmasten waren in dit plan op de overgang tussen de parkeervakken ingetekend. We gaan dit voor het gehele plan nog een keer kritisch bekijken. Daarbij proberen we de lichtmasten zo te plaatsen dat er zo min mogelijk lichthinder in de woningen is.

Afsnijden bochten
Diverse bewoners maken zich zorgen over dat automobilisten de bochten kunnen afsnijden bij de verhoogde kruisingsvlakken. Hier houden we rekening mee met de inrichting door op deze locaties paaltjes in het plan op te nemen.

Snelheid Lariksstraat
Afgelopen bewonersavond en via PlanBreda kwam de vraag voor een snelheid remmende maatregel in de Lariksstraat. Deze wordt aan het inrichtingsplan toegevoegd.

Afval
Bij de aanpassing van het plan wordt gekeken naar de definitieve verdeling van de kliko’s. De hoek Oleanderstraat-Oleanderstraat wordt nog aangepast. Hier zal voldoende ruimte zijn om kliko’s te plaatsen.

De locatie van de ondergrondse containers op de hoek Oleanderstraat-Lariksstraat wordt nog nader bekeken. Deze blijven wel op deze hoek. Met de bewoners van de naastgelegen woning zal nog afstemming plaatsvinden over de precieze locatie.Ilona Goos - Projectmanager gemeente Breda

24-07-18 om 8:00

@Iedereen gereageerd op PlanBreda Acaciastraat
Allereerst iedereen bedankt voor het reageren op en bekijken van het eerste inrichtingsvoorstel voor de Acaciastraat en omgeving. Goed om te merken dat deze belangstelling en betrokkenheid bij u aanwezig is!

Groen
De toevoeging van groen in de wijk wordt door velen van jullie erg gewaardeerd. Dat is hier op PlanBreda te lezen, maar ook op Facebook. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in de wijk kwam dit geluid ook duidelijk naar voren. Velen van jullie vinden het een verfraaiing voor de wijk. Daarnaast is vergroening ook vanwege de klimaatverandering erg belangrijk. De afgelopen periode hebben we tenslotte allemaal de droge hete periodes en extreme regenbuiten kunnen ervaren.

Maar het groen in de plannen brengt ook zorgen teweeg. Ook dit hebben wij gelezen en gehoord. U maakt zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen, de hondenpoep en het toekomstige onderhoud. Wij begrijpen deze zorgen en gaan dit meenemen in de aanpassing van de plannen.

Parkeren
Hoewel de inrichting uit het voorstel de maximaal gemeten parkeerbezetting dekte nemen we de gedeelde zorgen wel mee in de aanpassing van de plannen. We kijken daarbij ook naar de parkeerdruk op specifieke locaties en naar de mindervalidenparkeerplaatsen in de wijk.

Vervolg
Komende periode gaan we de plannen aan de hand van uw reacties aanpassen. We streven erna om in september bij u terug te komen.

Miranda Hoff

10-07-18 om 10:10

Oh, ik hoor de vogeltjes al tjilpen en zie de vlinders al vrolijk fladderen door onze wijk! Met mooie nieuwe lichte gele of rode klinkers krijgt het zelfs een zuiderlijk-mediteranees uiterlijk! Mag er in de grasveldjes ook hier en daar een struikje? Dat geeft wat speelsheid, in plaats van alleen maar hoog groen (bomen) of laag groen (gras). En in de grasveldjes mogen van mij ook wel bloempjes geplant of gezaaid worden. Want wie laat zijn hond nou poepen op een vrolijk gekleurd bloemenveldje? En als het dan toch per ongeluk gebeurd (want helemaal voorkomen lukt natuurlijk niet) dan is een vuilnisbak op de hoek misschien een ideetje?

Patricia Marijnissen-Boot

09-07-18 om 14:57

Dat er iets gedaan moet worden om de wijk te verfraaien is duidelijk. Meer groen is mooi. Echter er wordt echt voorbij gegaan aan de parkeerproblemen in de wijk. Door deze plannen gaat het parkeerprobleem zich alleen maar verschuiven. Ik zie geen oplossing voor de parkeerproblemen die er nu al zijn. Daarnaast gaan door de hoeveelheid bomen die geplaatst worden mensen op andere plaatsen willen parkeren want niemand wil onder een boom staan. Daarnaast zijn de prachtige bomen aan de Oleanderstraat weggehaald omdat de wortels heel veel problemen aan de huizen hebben veroorzaakt. Wie gaat de schade door toekomstige bomen vergoeden? Want kleine bomen worden groot en dat betekent weer schade aan bestrating en evt. huizen in de toekomst.

Rutger de With

06-07-18 om 19:29

Goed plan om voor meer groen te zorgen! Misschien ook een idee om te kiezen voor wat bloemen of planten met kleur zodat alles nog levendiger wordt.

Marnix Schoeters

04-07-18 om 12:20

Het is een prima idee om parkeerhavens aan te leggen. In ons deel van de Acaciastraat, nr. 16 t/m 80, is dat een aantal jaren geleden ook gedaan en het maakt het parkeren een stuk makkelijker. De stoep wordt er wel een stuk smaller door. Als er fietsen, containers of andere obstakels op de stoep staan, of als heggen of andere planten te ver over de stoep groeien, dan kunnen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen er niet meer langs. Dus als de stoep versmald wordt, moet er ook op worden toegezien dat die goed begaanbaar blijft en niet wordt geblokkeerd.

Katja Riel

03-07-18 om 10:20

Heel fijn om te zien dat we meer groen krijgen :-), kunnen we nog wel inspraak krijgen over het soort bomen?
Graag aandacht voor hooikoortspatiënten (https://www.allergieradar.nl/Hooikoorts/Hooikoortsveroorzakende_pollen) en sommige bomen die overlast geven op auto's. Jullie zullen daar vast ervaring mee hebben?

Cookie-instellingen