De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Voorlopig Ontwerp groen Calandstraat – Doornboslaan

Gemeente Breda gaat in samenwerking met Wonen Breburg de daken van de Zonneflat, Maanflat en Sterrenflat deels loskoppelen van de riolering. Hierdoor kunnen we ook het groen meer afwisselend inrichten. 

Achtergrond 

Wonen Breburg is bezig met het renoveren van de flats aan de Calandstraat. Samen met de gemeente is verkend of ook de omgeving van de flats verbeterd kan worden. In samenspraak zijn we uitgekomen op 2 belangrijke verbeteringen, namelijk het loskoppelen van de daken en het afwisselender inrichten van het groen. 

Loskoppelen 

Het loskoppelen van de riolering is goed mogelijk bij de flats omdat er een breed gazon is. De regenpijpen aan de Doornboszijde komen in de toekomst uit op een verlaging in het gazon. Hierdoor stroomt het schone regenwater in het groen in plaats van afvoer via de riolering naar de rioolwaterzuivering. 

Afwisselende beplanting 

Om de flats wil Gemeente Breda de biodiversiteit en sociale veiligheid (het zicht op de parkeerplaatsen) verbeteren. In het ontwerp is de beplanting meer divers; bloemrijk gras, heesters, plantvakken en bomen zijn toegevoegd in het huidige gazon. Bij elke flat wordt een sierplantsoen aangelegd. 

Vervolg 

Na het ontvangen en verwerken van de input wordt een reactienota opgesteld, die gedeeld wordt via Plan Breda. Ook maken we een Definitief Ontwerp en gaan we de werkzaamheden voorbereiden voor de uitvoering. Na de renovatie van de flats door Wonen Breburg worden de werkzaamheden van de gemeente uitgevoerd. 

Reageren 

Via dit formulier kon u een reactie geven op het Voorlopig Ontwerp. Dit kon tot 3 april 2023. 

Voor de bewoners van de Zonneflat, Maanflat en Sterrenflat is een poster en een reactieformulier opgehangen in de hal van de flats. 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen