De reactietermijn is voorbij.

Submenu

Herinrichting Generaal Maczekstraat

Gemeente Breda wil in 2025 de Generaal Maczekstraat opnieuw inrichten. Op deze pagina vindt u het Voorlopig Ontwerp met sfeerbeelden en een uitleg van de plannen. U kon uw reactie op dit ontwerp van 17 juni tot en met 7 juli doorgeven. We beantwoorden de reacties in een reactienota.   

Plangebied

Het plangebied loopt vanaf de kruising Koninginnestraat en Paul Windhausenweg tot het kruispunt met de Korte Ploegstraat. De aansluiting van het fietspad uit de Poolsweg tegenover het Benedictinessenhof en de eerste twee boomvakken in de Klimopstraat worden ook opnieuw ingericht. 

Aanleiding 

Het riool en de weg zijn toe aan groot onderhoud. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met bewoners een schetsontwerp opgesteld in 2022. De bewoners hebben toen aangegeven dat de straat vooral veiliger en groener moet worden. De straat is namelijk niet ingericht op de toegestane snelheid van 30 km/uur, waardoor vaak te hard wordt gereden. Daarnaast zijn de verkeerslichten op de kruising met de Zandberglaan toe aan vervanging en kan het kruispunt in zijn geheel beter ingericht worden om de hoeveelheid verkeer te regelen. Deze punten hebben geleid tot het besluit om de Generaal Maczekstraat volledig te vernieuwen. Het Voorlopig Ontwerp, dat op deze pagina staat, is opgesteld in samenwerking met bewoners en belanghebbenden (in de vorm van een klankbordgroep).

Nieuwe situatie

De Generaal Maczekstraat krijgt tot de kruising met de Korte Ploegstraat eenzelfde uitstraling als tussen de Wilhelminavijvers. De straat krijgt een roodbruine verharding met fietsstroken van 1,7 meter breed. Om de snelheid te verlagen worden (plateau)drempels aangelegd bij de kruising met het Wagemakerspark en het Benedictinessenhof. Deze drempels krijgen een middengeleider waardoor fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Het fietspad naar de Poolseweg, bij de kruising met het Benedictinessenhof, wordt enkele meters naar het zuiden geplaatst. Hierdoor ontstaat een logische en overzichtelijke kruising. Tot slot wordt de straatverlichting vervangen en zo gesitueerd in de straat dat het licht goed is verdeeld. 

Kruising Zandberglaan

De verkeerslichten bij de kruising met de Zandberglaan worden vervangen. Dit geeft de mogelijkheid om de kruising ook anders vorm te geven. Een zebrapad wordt aangelegd omdat veel voetgangers gebruik maken van deze oversteek. In de richting naar het centrum toe buigt hiervoor het fietspad geleidelijk af. Dit geeft de ruimte voor een middengeleider waardoor voetgangers in twee keer over kunnen steken. De verkeerslichten zelf worden vervangen door een kleinere soort, zoals die nu bij de Stationslaan staan.

Parkeren 

Aan beide kanten van de weg komen parkeervakken terug. De hoeveelheid parkeervakken neemt minimaal af. We verwijderen vier parkeervakken bij Café Parkzicht om het zicht op de voetgangersoversteek te verbeteren. Door het invoeren van betaald parkeren is de parkeerdruk afgenomen en gaat deze afname geen probleem worden.

Bushalte Benedictinessenhof

De bushalte bij de ingang van het Benedictinessenhof wordt verplaatst naar de overkant, recht tegenover de andere bushalte. Hier is meer ruimte voor een bushokje, fietsparkeerplaatsen en bankjes. Daarnaast is door het verplaatsen van de bushalte meer ruimte voor een veilige oversteek richting de Poolseweg. 

Groen

Het groen in de straat wordt verbeterd door het toevoegen van circa 40 bomen, met beplanting in de boomvakken. Op enkele plekken in de straat is ruimte voor geveltuintjes, indien bewoners hiervan het onderhoud willen uitvoeren kunnen deze worden aangelegd. Aan beide zijden van de straat worden zuilvormige bomen aangeplant. Deze bomen hebben door hun groeivorm genoeg ruimte om groot te worden. De bestaande bomen bij het Paviljoen op de kruising met de Korte Ploegstraat en bij het Benedictinessenhof   blijven grotendeels behouden. In de Klimopstraat worden de eerste 2 bomen (gezien vanuit de Generaal Maczekstraat) gekapt. De gezondheid van deze bomen is niet voldoende en het nieuwe riool zorgt naar verwachting voor te veel beschadiging aan de wortels.  Door de riolering enkele meters te verplaatsen is er ruimte om 2 nieuwe bomen goed te laten groeien.

Geluid en verharding

Door het veranderen van het asfalt naar straatstenen ontstaat er volgens berekeningen een toename van geluid door het verkeer. Dit betreft een toename van circa 2 decibel, van ongeveer 60 naar 62 decibel. Na de werkzaamheden kan het zijn dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt en deze toename er niet is. We verwachten  dat met de nieuwe inrichting het verkeer zich beter aan de maximale snelheid houdt. Bij andere straten heeft eenzelfde verandering hierbij namelijk geholpen. 

Verleggen kabels en leidingen

De gemeente investeert in deze straat om een nieuwe bomenlaan te creëren. Voor het planten van de bomen moeten namelijk onder andere de gas- en waterleiding verlegd worden. Dit gebeurt enkele weken van tevoren binnen dezelfde wegafsluiting. De bomen krijgen hierdoor voldoende (ondergrondse) ruimte om gezond te groeien. 

Duurzaam omgaan met regenwater

De bewoners en gebruikers van panden langs de straat hebben een uitnodiging ontvangen om regenwater gescheiden aan te bieden. Tijdens de werkzaamheden kunnen we regenleidingen aansluiten op de nieuwe regenleiding onder de weg. Hierdoor komt er minder (vervuild) water bij de rioolwaterzuivering en kunnen we het regenwater lokaal verwerken.

Bereikbaarheid tijdens de aanleg 

Voor het opnieuw inrichten van de Generaal Maczekstraat is een periode dat de weg niet opengehouden kan worden voor normaal verkeer. Voor de bereikbaarheid worden omleidingen gemaakt. In overleg met de Klankbordgroep Generaal Maczekstraat wordt gekeken welke maatregelen het beste passen. De bussen proberen we zo lang mogelijk langs de werkzaamheden te laten rijden. 

Vervolg 

Alle reacties en antwoorden worden gepubliceerd op PlanBreda in een reactienota. Daarna stellen we het definitieve ontwerp op. Vervolgens wordt een contract voorbereid om het werk door een aannemer te laten uitvoeren. In de tussentijd houden we contact over het gescheiden aanbieden van regenwater. Voordat de werkzaamheden beginnen, delen we informatie over de fasering en te verwachten duur van het werk.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen