Submenu

Naar meer natuur in Landgoederenzone Haagse Beemden

De gemeente is van plan om de agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden op korte termijn om te vormen naar natuur en in te richten met landschapstypen die aansluiten op het Natuurbeheerplan van de provincie.  Dit in samenspraak met de provincie. Daardoor kan het Natuurnetwerk Brabant (NNB) zich verstevigen en uitbreiden.

Het is de bedoeling met de juiste ingrepen en het juiste beheer de natuurdoelstellingen te behalen. En daarbij te zorgen dat het als een agrarisch cultuurlandschap herkenbaar blijft. We dienen daarbij rekening te houden dat een groot deel van dit gebied bestaat uit het beschermd Rijksmonument van Landgoed Burgst en bovendien ook deel uitmaakt van het erfgoed van de Haagse Beemden.

Adviesbureau Copijn werkt samen met Adviesbureau Natuurbalans aan een integraal inrichtingsplan om op perceelniveau aan te geven welke maatregelen nodig zijn. Dit is de basis voor het concept voorlopig ontwerp.

Gemeente en Adviesbureau Copijn presenteerden 1 november een concept voorlopig ontwerp om agrarische cultuurgronden in de Landgoederenzone om te vormen naar natuur. Je kon hier reageren met ideeën en wensen tot en met 24 november 2021.

Update 10 maart 2022

Na informatieve bijeenkomst op 9 maart 2022 is er nu ook een mogelijkheid om te reageren tot en met 25 maart 2022. 

Reageren

Update 21 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp
Landgoederenzone Haagse Beemden vrijgegeven voor consultatie op 15 februari 2022.

Bij de bijlagen toegevoegd:

  • Bijlage 1, het rapport geschreven door bureau Copijn
  • Bijlage 2, het voorlopig ontwerp getekend door bureau Copijn.
  • Bijlage 3, de nota van commentaar geanonimiseerd. Hierin staan alle vragen en opmerkingen in van bewoners en ook de ambtelijke beantwoording.
  • Bijlage 4, de eigendomskaart van de gemeente Breda.
  • Bijlage 5 is het overzicht van 2 tekeningen tussen het schetsontwerp wat gepresenteerd is en het voorlopig ontwerp dat in het college is goedgekeurd voor consultatie.

Op 9 maart volgt een informatieavond waarop we een toelichting op het plan zullen geven. Het Bredabericht over deze informatieavond is ook als bijlage toegevoegd.

Update 14 februari 2022

Notulen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Landschap Stedenbouw Architectuur toegevoegd van de data 14 oktober 2021 en 12 november 2021.

Update 20 december 2021

De nota van commentaar is in de afrondingsfase. 
Daarna wordt het bestuursvoorstel opgesteld. De verwachting is dat het college het voorlopig ontwerp omstreeks februari 2022 vrij geeft voor consultatie.
Het voorlopig ontwerp, de rapportage van Copijn en de nota van commentaar komen dan op deze site. Afhankelijk van de maatregelen voor corona zal er gekeken worden of een informatieavond ook fysiek mogelijk is.

Update 16 november 2021

Verslag afstemming met het Waterschap Brabantse Delta toegevoegd. 
Dit zijn concept maatregelen besproken met het waterschap. Dit kan nog veranderen in het Voorlopig ontwerp en/of Definitief Ontwerp.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen